A TACTICS PROJEKTRŐL

Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet az European Child Safety Alliance (ECSA, Európai Gyermekbiztonsági Szövetség) partnerintézményeként részt vett a TACTICS nevű, átfogó gyermekbiztonsági projektben. Ebben a TACTICS különszámban részletesebben bemutatjuk az elvégzett feladatokat, melyek a teljes projekt egy-egy alprogramját jelentik.

TACTICS összefoglaló letöltése

A TACTICS programot (Tools to Address Childhood Trauma, Injury and Children’s Safety, Gyermekkori traumák, sérülések megelőzését és a gyermekbiztonságot szolgáló eszközök) az Európai Bizottság finanszírozta Egészségügyi Programja keretében, 30 ország részvételével zajlott 2010 és 2014 között. A projekt indoklása magától értetődő: a gyermekbalesetek Európában 1 éves életkor fölött a vezető gyermekkori halálokot jelentik. A gyermekeknek alapvető joga van a biztonsághoz. A program átfogó célja az volt, hogy támogassa a tagországokat Gyermekbiztonsági Akciótervük kidolgozásában és megvalósításában, valamint ösztönözze a bizonyítottan hatásos gyermekbiztonsági eljárások és jó gyakorlatok összegyűjtését és terjesztését.  A projekt szemléleti változást is tükröz: az utóbbi években egyre elterjedtebb a gyermekbiztonság fogalmának a korábbinál szélesebb értelmezése, vagyis az ún. “véletlen” baleset (pl. közúti baleset, égés, mérgezés stb.) mellett a szándékos sérülésokozás (bántalmazás, önsértés) is egyenrangú prevenciós, intervenciós témává vált.
A programról bővebben a http://www.childsafetyeurope.org/tactics/index.html honlapon lehet olvasni. 
A TACTICS projekten belül hazánk az alábbi részfeladatokban vett részt:
•    Gyermekbiztonsági Jelentés (korábbi számunkban ismertettük)
•    Gyermekbiztonsági kompetenciák feltérképezése
•    Nemzeti Esettanulmány
•    Regionális Gyermekbiztonsági Szakmapolitikai Elemzés
•    Szándékos Sérülések Jelentés és Szakmapolitikai Profil
•    Gyermekbiztonsági és Iskolai Közlekedési Kérdőív Pilot-vizsgálata
Gyermekbiztonsági kompetenciák feltérképezése c. feladat célja, hogy ismételten ráirányítsa a döntéshozók figyelmét arra, hogy a balesetmegelőzés multiszektoriális feladat. 4 különböző témában készültek el azok az organogramok, melyek bemutatják a felelősségi területeket, az érintett résztvevő szervezetek közti kapcsolatokat, intézkedési utakat.

–    Vízbiztonság (medence körülkerítés ösztönzése, mint a fulladás megelőzésének eszköze),
–    Közlekedésbiztonság (biztonsági gyermekülés használatának ösztönzése),
–    Otthonbiztonság (a védőnői tanácsadás szerepe a biztonságos otthoni környezet kialakításában)
–    Gyermekvédelem (a védőnők szerepe a gyermekbántalmazás megelőzésében)

Az angol nyelvű organogram megtekintése otthonbiztonság témakörben

A Nemzeti Esettanulmány azért készült, hogy egy példán keresztül mutassa be, milyen tényezők segítik, ill. akadályozzák a jó gyakorlatok végrehajtását, monitorozását.  Az elemzés azt vizsgálja, hogy a HBSC (Iskoláskorúak Egészségmagatartása) c. WHO kollaboratív, országosan reprezentatív vizsgálat milyen feltételekkel alkalmas a hazai gyermekbiztonsági akcióterv monitorozására.
Az angol nyelvű esettanulmány megtekintése

A Regionális Gyermekbiztonsági Szakmapolitikai Elemzés egy rendkívül összetett és sokrétű indikátorrendszer megalkotásán dolgozik. Célja, hogy regionális adatokat gyűjtsön gyermekbiztonsági intézkedések megvalósulásáról vagy annak hiányáról, valamint becslést kérjen az intézkedés, program által elért lakosság arányairól. Ez a részfeladat azt a téves feltételezést kívánja eloszlatni, amely szerint egy ország gyermekbiztonsági szakpolitikája egységesen érvényesül valamennyi régiójában. A kérdőívet Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére vonatkoztatva válaszoltuk meg, kitöltésében – többek között - részt vettek a helyi ÁNTSZ, Védőnői Szolgálat, Szociális- és Gyámhivatal, Közlekedési Hatóság, Katasztrófavédelem, Építési Kamara munkatársai, a GRSP Hungary.

A teljes kérdőív megtekintése

Szándékos Sérülések Jelentés és Szakmapolitikai Profil

A Jelentés az alapadatokon túl a szándékos sérülések (vagyis gyermekbántalmazás, kortársbántalmazás, öngyilkosság, önsértés) megelőzését, kezelését célzó intézkedések bevezetését, alkalmazását, esetenként monitorozását vizsgálja a 30 tagországban. Az indikátorok kiterjednek a téma kormányzati szintű képviseletére, a gyermekjogok kérdéseire, a stratégiai és források tervezéshez szükséges adatok és kapacitások vizsgálatára. Az eredmények szerint nemzetközi szinten is sok intézkedés született, de több energiát kell fordítani azok maradéktalan megvalósítására, végrehajtására, hogy a kívánt hatást elérjük. Az eredeti indikátorrendszer a kitöltő szakemberek visszajelzései alapján sokat változott a vizsgált időszakban is. A Jelentés végső változata 2014. március 20.-án jelent meg Brüsszelben.
Az adatokat tekintve több, mint 35 000 0-19 éves gyermek-  ill. fiatalkorú veszíti életét évente az EU-ban, ebből körülbelül 24% vagyis 9100 haláleset külső ok miatt következik be (WHO Európai Mortalitási Adatbázis). Ezeknek a haláleseteknek körülbelül egyharmadát szándékosság okozta.
Ugyanakkor a szándékosság miatti halálesetek az összes szándékos sérülési eset 20-33%-aként csak a jéghegy csúcsát jelentik a legoptimistább becslések szerint is. Ennél jóval több ugyanakkor a nem halálos kimenetelű szándékos sérülések száma, mely csak nagyságrendileg becsülhető. 

Alább a szakmapolitikai környezet bemutatására a Jelentés szerkesztői által készített nemzetközi sajtóközleményből idézünk példákat:
—    Csak 10 országban (33%) van a szándékos sérülések mindhárom típusát (gyermekbántalmazás, önsértés, kortársbántalmazás) magába foglaló átfogó stratégia. Ezen kívül néhány országban többféle stratégia létezik, amelyek együttesen fedik le az említett témákat – de nincs az erőfeszítéseket koordináló átfogó stratégia.
—    Csak 19 országban (63%) tiltott a valamennyi intézményre kiterjedő testi fenyítés, köztük Magyarország. A maradék 11 országban csak a családi otthonokban tiltott, az intézményekben ez a rendelkezés még hiányzik.
—    A válaszok alapján 4 résztvevő országban (13%) nincs külön gyermekjogi ombudsman (Csehország, Németország, Portugália és Románia), néhány országban pedig részben teljesül ez a kritérium.
—    A válaszok alapján a résztvevő országok felében van olyan családlátogatási program a fiatal szülők részére, ami kiterjed a gyermekbántalmazás megelőzése is. Ezek közül több, mint harmadában csak részben teljesül a program, mert nem ellenőrzik a megvalósítását.
—    A résztvevő országok kevesebb mint felében van olyan nemzeti stratégia, amely szerint az iskoláknak bizottságot kell felállítaniuk tanárok, diákok, szülők részvételével a családon belüli és iskolai erőszak kezelésére. 14 ország jelezte, hogy van ilyen rendelkezésük, de csak 6 országban valósult meg. 

—    A 30 országból csak 20-ban (67%) létezik nemzeti stratégia vagy egyéb irányelvek az iskolák számára iskolai öngyilkosság megelőző programot kialakítására, ugyanakkor több, mint a fele jelezte, hogy az intézkedést részben végrehajtották.
—    A válaszok alapján Angliában, Magyarországon, Írországban, Skóciában van nemzeti stratégia multidiszciplináris, csecsemő-halálozási tanácskozás vagy olyan regionális program, ami a megelőzésre vonatkozó ajánlásokat is megfogalmazza.

A hazai helyzet – a WHO részletes halálozási adatbázisából kiindulva- szándékos sérülések, a gyermekgyilkosságok és öngyilkossági eseteket nézve az Uniós átlag körül mozog.
—    Erre reflektálva számos kedvező irányú rendelkezés született az elmúlt években. Az indikátorrendszer alapján Magyarországon kedvező tényezőknek tekinthetők - többek között - a Semmelweis terv vonatkozó pontjai, a Gyermekbarát igazságszolgáltatás program, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, a Társadalmi Bűnmegelőzési Nemzeti Stratégia, vagy az országos média kampány gyermekbántalmazás témakörben.
—    Vannak még adósságaink az intézkedések végrehajtását, monitorozását illetően. Fejlesztésre szorulnak bizonyos adatgyűjtési rendszerek (pl. önsértés), szükség lenne további iskolai prevenciós programokra, társadalmi szemléletformáló kampányokra, valamint elkülönített forrást kellene rendelni a gyermekegészségügy és azon belül a bántalmazás, elhanyagolás megelőzésére, monitorozására és az elszenvedők rehabilitációjára.

Az angol nyelvű teljes Jelentés letöltése

 

Gyermekbiztonsági és Iskolai Közlekedési Kérdőív Pilot-vizsgálata
A TACTICS program keretében kidolgozott Gyermekbiztonsági és Iskolai Közlekedési Kérdőív tesztelésében néhány tagállam (Finnország, Svédország, Egyesült Királyság, Csehország), köztük hazánk is részt vett. A módszertani munka legfontosabb célja a gyermekbiztonsági adatgyűjtés fejlesztése, hosszú távon ennek segítségével a helyi közösségek (iskola, önkormányzat) hatékonyabb informálása a helyi gyermekbiztonsági helyzetről.
A felmérés kérdései a gyermekbiztonság egyes területeire vonatkoztak: közlekedésbiztonság, szabadidő biztonságos eltöltése és vízbiztonság, bántalmazás, lakókörnyezet szubjektív biztonsága.  A kérdőívet egy budapesti általános iskolában teszteltük körülbelül 160 8-13 éves tanuló részvételével.  Semmilyen személyes vagy azonosításra alkalmas adatot (pl. név, születési hely, cím) nem kértünk. Az adatfelvétel az ETT-TUKEB szakmai-etikai engedélyével zajlott, a szülőknek passzív beleegyező nyilatkozatot küldtünk illetve a tanulóknak is lehetőségük volt a válaszadás visszautasítására.  A gyerekek online töltötték ki a kérdőívet, ami körülbelül 15-30 percet vett igénybe. Jelenleg a módszertani munka értékelése zajlik.
Példa a kérdőív kérdéseire (válaszkategóriák nélkül):
•    Általában hogyan mész iskolába?
•    Mennyi ideig tart beérni az iskolába?
•    Általában kivel szoktál iskolába menni?
•    Hogyan mész haza az iskolából?
•    Hogyan mennél legszívesebben iskolába?
•    Tanítottak Téged arra, hogyan kell biztonságosan átkelni az úttesten?
•    Biciklizés közben viselsz sisakot?
•    Biztonságosnak érzed a közlekedést az iskolába vezető utakon?
•    Tanított Téged az iskolában egy tanár vagy egy külső előadó arra, hogy kell biztonságosan biciklizni?
•    Bekötöd a biztonsági övet, ha autóban utazol?
•    Dohányzik valaki az autóban, ha Te is ott ülsz?
•    Szerinted a környék, ahol laksz elég biztonságos ahhoz, hogy házon kívül lehessen barátokkal találkozni vagy játszani?
•    Hol szoktál leggyakrabban játszani/barátokkal lógni?
•    Van az otthonotokban füstjelző?
•    Részt vettél úszásoktatáson az iskolában vagy különóra keretében?

A teljes kérdőív letöltése 2014. márciusi változat

 

Érdekességképpen néhány, az adott (tesztelésben részt vevő) iskolára vonatkozó eredmény:   
•    Úgy tűnik, hogy a családok nagy része figyelmet fordít az autóban való biztonságos utazásra: a gyermekeket biztonsági ülésbe, ülésmagasítóba ülteti, illetve bekapcsolják a biztonsági öveket.
•    A tanulók nagyobb része a közlekedést és a lakókörnyezetet tekintve is inkább biztonságban érzi magát.
•    Örömteli, hogy szinte minden diák tanult úszni és magabiztos úszó. Ez egyértelműen az iskola érdeme, hiszen a diákok döntő része jelezte, hogy az iskolában tanult meg úszni.
•    Ugyanakkor kedvezőtlen tény, hogy a gyerekek egy része az autóban illetve az otthonában ki van téve a passzív dohányzás káros hatásainak.
•    Érdemes lenne nagyobb figyelmet szentelni a kerékpározással kapcsolatos közlekedési szabályok, ismeretek elsajátításának, a kerékpáros védőfelszerelések használatának, mert bár a kerékpározás nem bevett módja az iskoláskorúak közlekedésének, népszerű szabadidő eltöltési mód és a tanulók egy része szívesen választaná a napi közlekedésben is.

Összegzés


A fentiekből láthatjuk, milyen komplex, változatos megközelítést és módszertant alkalmazó részfeladatokat ölelt fel a TACTICS projekt. Ezek a tevékenységek szoros kapcsolatban állnak a Nemzeti Gyermek-és Ifjúságbiztonsági Akcióterv célkitűzéseivel, feladataival, amit az OGYEI koordinál. A projekt összetettsége, a résztvevő tagországok száma, a ráfordított munka mennyisége egyértelműen jelzi a baleset- és bántalmazás-megelőzési, gyermekbiztonsági téma rendkívüli fontosságát a hazai és nemzetközi gyermekpopulációban.
Köszönet illeti dr. Páll Gabriella gyermekgyógyászt, a TACTICS project korábbi koordinátorát.

Kapcsolódó fájlok:
tactics_magyar.pdf TACTICS összefoglaló
case_study_hu.doc Az angol nyelvű esettanulmány
questionnaire_reference_frameworks.docx Teljes kérdőív
ciir_final.pdf Az angol nyelvű teljes jelentés
magyar_gyermekbiztonsagi_kerdoiv.docx A teljes magyar kérdőív
organigraphs_home_safety.pptx Organigraphs Home Safety