Magyar Pszichológiai Társaság 2012. évi Nagygyűlése, "Z generáció" HBSC szimpózium

2012. Május 31. - Szombathely

Szociológiai, pszichológiai és neveléstudományi megfigyelések utalnak rá, hogy az 1990-es években született „Z generáció” tagjai már „digitális bennszülöttek”, akik életében születésüktől fogva jelen vannak az elektronikus média-kommunikáció (EMC) eszközei: a tévé, az internet és a mobiltelefon. Szocializációjukban a digitális környezet alapvető szerepet játszik, meghatározza idejük strukturálását és eltöltését, befolyásolja életmódjukat, testi-lelki egészségüket, személyes kapcsolataikat.

Hazánk több mint 25 éve vesz részt az Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása (HBSC) elnevezésű nemzetközi kutatásban, amely a serdülőkorú fiatalok közérzetét, önminősített egészségét, életmódját és azok hátterében álló bio-pszicho-szociális tényezőket vizsgálja. A keresztmetszeti vizsgálat önkitöltős kérdőíves módszerrel, 4 éves ciklusokban zajlik, országosan reprezentatív, 5., 7., 9. és11. osztályos mintán. A kutatás lehetővé teszi a magyar fiatalok egészségi állapotának és életmódjának monitorozásán túl, a változások nyomon követését is.

Szimpóziumunkban bemutatjuk az 1990-es években született nemzedék pszichoszociális jellemzőivel és életmódjával kapcsolatos, 1998–2010 között gyűjtött HBSC-adatokat és az ezekben megfigyelhető trendeket.


ElőadóElőadás címe 
Költő András Z GENERÁCIÓ: Magyar serdülők életmódja és jellemző trendek az Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása (HBSC) nemzetközi kutatás 1997-2010 közötti adatai alapján Letöltés
Németh Ágnes Fizikailag aktív és passzív szabadidő-eltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben Letöltés
Zsiros Emese Elektronikus kommunikáció jelentősége a fiatalok baráti kapcsolataiban Letöltés
Kökönyei Gyöngyi Z Generáció - MeGeneráció Letöltés