Konferenciák

KAMASZOK KAPCSOLATAI

2013. Június 6. - Budapest

Szimpózium a Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Országos Tudományos Nagygyűlésén, Budapest

KAMASZOK KAPCSOLATAI

Pszichoszociális tényezők szerepe a magyar serdülők életmódjában
az Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása (HBSC) nemzetközi kutatás 2002–2010 közötti adatai alapjánA serdülők kitüntetett célcsoportja az egészségvédelemnek és fejlesztésnek, mert fokozottan ki vannak téve különböző egészségi ártalmaknak, kockázati viselkedéseknek. A kamaszkor alakulhatnak ki azok az magatartásformák, amelyek révén a gyermekből testileg és lelkileg egészséges, optimális megküzdőképességű felnőtt lesz.  Az Iskoláskorú Gyermekek Egészsége Kutatásunk is megerősíti, hogy a kamaszok egészségében jelentős szerepe van ebben az életkorban a különböző szocializációs színtereknek és bővülő társas kapcsolataiknak (család és kortársak).
Serdülőkorban egyre jobban megnő a kortársak, mint referenciacsoport jelentősége. Ennek pozitív és negatív következményei is vannak. Az együtt töltött idő befolyásolhatja például a kortársak az egészségvédő és –kockáztató magatartásformák kialakulását.  A pozitív, megtartó kapcsolatok mellett azok negatív, romboló hatása is ismert. Az iskolai kortársbántalmazás (bullying) jelensége nem csak a közvetlenül érintett gyerekek testi-lelki jóllétét befolyásolja bizonyos lelki és fizikai tünetek megjelenésében, de összefüggést mutat az egész osztályban érintettek arányával.
A kamaszok társas kapcsolatinak változása és újjászerveződése a szülői kapcsolatokra is igaz. A serdülők által észlelt anyai és apai bánásmód az egyes pszichoszociális tényezők – a tanuló neme, kora és családjának szerkezete – mentén eltérnek. Ezek az elemzések külön érdekesek az utóbbi évtizedben megfigyelhető szociokulturális változások fényében. Az, hogy a serdülő milyen könnyen tud beszélgetni az őt foglalkoztató dolgokról a számára fontos személyekkel (családtagjaival és barátaival) bizonyítottan összefügg testi és lelki egészségével. A probléma-megbeszélés nehézsége megalapozhatja a felnőttkori alexitímiát, az érzelmek azonosításának és kifejezésének való képtelenségét.


ElőadóElőadás címe 
Arnold Petra Fokozott társas aktivitás, mint a droghasználat/lerészegedés rizikófaktora a serdülőkorú fiatalok körében. Letöltés
Zsiros Emese Iskolai kortársbántalmazás áldozatának lenni az osztályban Letöltés
Huhn Zsófia Szülői bánásmód alakulása serdülőkorúaknál 2002-2010 között Letöltés
Költő András A probléma-megbeszélés észlelt könnyűsége és testi-lelki tünetek gyakorisága serdülőknél Letöltés

"Hazai folsav szupplementáció jelenlegi és jövőbeli kérdései" szimpózium

2012. Szeptember 11. - Budapest

A rendezvényt az Országos Egészségfejlesztési Intézet (dr. Béres Judit) és az Országos Gyermekegészségügyi Intézet (dr. Klujber Valéria) hívta életre.

Dr. Horváth Ildikó, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Főosztályvezetője által is megtisztelt rendezvényen a Magyar Folsav Munkacsoport és a téma több neves hazai szakértője tartott előadást. Áttekintették az 1992 óta eltelt eseményeket (ekkor jelent meg a hazai közlemény a folsav szerepéről az idegcsőzáródási rendellenességek primer prevenciójában). Összefoglalókat hallottunk a hazai gyakorlatról, megismerhettük a folsav alkalmazásával kapcsolatban zajló kérdőíves vizsgálat eddigi eredményeit. Az irányelv-fejlesztéssel kapcsolatos elvárások áttekintését az a szándék vezette, hogy a rendezvényt követően a Folsav Munkacsoport a folsav-szupplementáció alkalmazásának irányelvét készítette elő.


ElőadóElőadás címe 
Czeizel Endre Folsav vagy multivitamin? Letöltés
Béres Judit Nemzetközi ajánlások Letöltés
Sándor János Az EU szerepvállalása a ritka betegség prevenciója területén Letöltés
Bödecs Tamás Populációs alapú folsav státusz monitorozás kialakítása Letöltés
Bödecs Tamás Egyéni folsavpótlással kapcsolatban végzett aktuális vizsgálatok Letöltés
Nagy András A folsav szupplementáció veszélyeiről Letöltés
Török Olga Folsav prevenció és a készülő várandóssági protokoll kapcsolódási pontjai Letöltés
Szy Ildikó Hatályos szakmai irányelvek és szakmai eljárások megjelentetésének eljárásrendje Letöltés
Dobos Éva Hatályos szakmai irányelvek és szakmai eljárások készítésének módszertani alapelvei Letöltés

Magyar Pszichológiai Társaság 2012. évi Nagygyűlése, "Z generáció" HBSC szimpózium

2012. Május 31. - Szombathely

Szociológiai, pszichológiai és neveléstudományi megfigyelések utalnak rá, hogy az 1990-es években született „Z generáció” tagjai már „digitális bennszülöttek”, akik életében születésüktől fogva jelen vannak az elektronikus média-kommunikáció (EMC) eszközei: a tévé, az internet és a mobiltelefon. Szocializációjukban a digitális környezet alapvető szerepet játszik, meghatározza idejük strukturálását és eltöltését, befolyásolja életmódjukat, testi-lelki egészségüket, személyes kapcsolataikat.

Hazánk több mint 25 éve vesz részt az Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása (HBSC) elnevezésű nemzetközi kutatásban, amely a serdülőkorú fiatalok közérzetét, önminősített egészségét, életmódját és azok hátterében álló bio-pszicho-szociális tényezőket vizsgálja. A keresztmetszeti vizsgálat önkitöltős kérdőíves módszerrel, 4 éves ciklusokban zajlik, országosan reprezentatív, 5., 7., 9. és11. osztályos mintán. A kutatás lehetővé teszi a magyar fiatalok egészségi állapotának és életmódjának monitorozásán túl, a változások nyomon követését is.

Szimpóziumunkban bemutatjuk az 1990-es években született nemzedék pszichoszociális jellemzőivel és életmódjával kapcsolatos, 1998–2010 között gyűjtött HBSC-adatokat és az ezekben megfigyelhető trendeket.


ElőadóElőadás címe 
Költő András Z GENERÁCIÓ: Magyar serdülők életmódja és jellemző trendek az Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása (HBSC) nemzetközi kutatás 1997-2010 közötti adatai alapján Letöltés
Németh Ágnes Fizikailag aktív és passzív szabadidő-eltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben Letöltés
Zsiros Emese Elektronikus kommunikáció jelentősége a fiatalok baráti kapcsolataiban Letöltés
Kökönyei Gyöngyi Z Generáció - MeGeneráció Letöltés

Konferencia a Perikoncepcionális Egészségről és a Veleszületett Rendellenességek

2010. Január 1. - Szeged

ElőadóElőadás címe 
Dr. Csermely Gyula Letöltés
Dr. Németh Tünde Mit tehetünk a várandósság alatt a sikeres szoptatás támogatásáért? Letöltés
Dr. Erős Erika A CSALÁDTERVEZÉS MAGYARORSZÁGI GYAKORLATA Letöltés
Dr. Klujber Valéria A Down-kór kialakulásának megelőzése – a hajlamosító tényezők szerepe Letöltés
Siffel Csaba Perikoncepcionális egészség és a veleszületett rendellenességek prevenciója – Nemzetközi kitekintés Letöltés
Dr. Bödecs Tamás Pszicho-szociális tényezők szerepe a koraterhességi várandósok egészségképére és életmódjára Letöltés

A különleges gyermekek

2010. Január 1. - Budapest

ElőadóElőadás címe 
Dr. Szélessy Zsuzsanna A Hemofíliás gyerekek helyzete Letöltés
Bencsikné Mayer Mónika Különleges gyerekek – szülői szemmel Letöltés
Kiss Erika Speciális diétával élő gyermekek Letöltés
Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete Beszédproblémák Letöltés
Dr. Klujber Valéria Különleges gyermekek konferencia Letöltés

”Sose rázd a kisbabádat” OGYEI Konferencia

2010. Január 1. -

ElőadóElőadás címe 
Dr. Mramurácz Éva Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet tevékenysége a gyermekbántalmazás megelőzésének témakörében Letöltés
Dr. Asbóth Katalin A VÉDŐNŐ SZEREPE A CSECSEMŐKORI BÁNTALMAZÁS MEGELŐZÉSÉBEN Letöltés
Dr. Kovács Zsuzsanna Sose rázd a kisbabádat Letöltés
Zs. Kovács, A. Toma Never shake your baby – a prevention project Letöltés
Dr. Kovács Zsuzsanna Sose rázd a kisbabádat Letöltés

Szoptatás

2009. Január 1. - Budapest

ElőadóElőadás címe 
Dr. Várady Erzsébet A szoptatás gyakorlati kérdései Letöltés
Dr. Várady Erzsébet Gyakori laktációs problémák az anya és újszülött szempontjából Letöltés
Dr. Várady Erzsébet A laktáló emlő anatómiája és fiziológiája Letöltés
Dr. Sarlai Katalin A bababarát kórház és az alapellátás hatékony együttműködésének jelentősége Letöltés

Szakfőorvosi értekezlet

2009. Január 1. - Budapest

ElőadóElőadás címe 
Dr. Mészner Zsófia Az ÁNTSZ Országos GYermekEgészségügyi Intézet Letöltés
DR. RÉTHY LAJOS ATTILA AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ GYERMEKEGÉSZSÉGÜGYI PROTOKOLLOK ÁTTEKINTÉSE Letöltés
Dr. Muzsik Béla Az egészségügyi ellátás országos auditjai Letöltés
Dr. Mészáros József Az éves szakfelügyelői munka és a beszámolók értékelése Letöltés
Dr. Valek Andrea A 2008. évi demográfiai adatok értékelése Letöltés
Dr. Brunner Péter, Dr. Sándor János, Fekécs Éva Ritka Betegségek Központjának bemutatása Letöltés

Perinatális hangulatzavarok

2009. Január 1. - Budapest

ElőadóElőadás címe 
Prof. Dr. Rihmer Zoltán Lelki betegségek alakulása a várandósság és a postpartum időszakban Letöltés
Dr. Németh Attila A gyógyszerválasztás szempontjai a várandósságban Letöltés
Dr. Ádám Zsolt Szülésvezetés pszichés betegségek esetén Letöltés
Dr. Erős Erika Pszichés betegségek és a várandósság kapcsolata Letöltés

Gyermekbántalmazás

2009. Január 1. -

ElőadóElőadás címe 
Jékely Endréné MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG BÁNTALMAZÁS OKTATÓFILMEK FELDOLGOZÁSÁHOZ Letöltés
OGYEI oktató programja középiskolák számára Letöltés

Kamasz konferencia

2008. Január 1. - Budapest

ElőadóElőadás címe 
Henter Izabella Az egészséges táplálkozás kamaszkorban Letöltés

Balesetmegelőzés

2008. Január 1. - Budapest

ElőadóElőadás címe 
Prof. Dr. Holló Péter Problémák és megoldások: fiatal, kezdő gépjármű-vezetők kiemelkedő baleseti kockázata Letöltés
Kökönyei Gyöngyi Kockázatvállalás, élménykeresés és rizikómagatartások kapcsolata Letöltés
Várnai Dóra Önsértés és erőszak gyermek- és serdülőkorban Letöltés
Dr. Páll Gabriella Ifjúkori balesetek epidemiológiai adatai Letöltés
Rákos-Zichy Péter Az AdRisk program eddigi hazai eredményei Letöltés
Dr. Bélyi Mária Az AdRisk program eddigi nemzetközi eredményei Letöltés

Reziliencia (HBSC)

2007. Január 1. - Budapest, Miskolc, Pécs, Szeged, Győr

ElőadóElőadás címe 
Örkényi Ágota A reziliencia jelensége Letöltés
Németh Ágnes Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása Letöltés
Várnai Dóra Rizikómagatartás és reziliencia Letöltés
Kökönyei Gyöngyi Szubjektív jóllét és reziliencia Letöltés