A program célja

A program egyrészt az érintett korosztályba tartozó fiatalok iskolai egészségfejlesztését szolgálja, attitűdformálás és ismeretátadás révén, másrészt az önismeret mélyítésén keresztül.


A képzéseinkben részt vevő szakemberek elsajátítják egy olyan módszertani anyag használatát, amellyel az osztályfőnöki órán vagy más tanóra, iskolai foglalkozás keretében hatékonyan segíthetik 14–18 éves diákjaikat az egészséggel kapcsolatos alapvető problémák értelmezésében és kezelésében.
E törekvésünk eredményeként született intézetünk „KamaszOK vagyunk” iskolai egészség- és személyiségfejlesztő programja. Ez a tudományosan megalapozott, kontrollált feltételek közt kipróbált szakmai módszer segítséget nyújt a fiatalokkal dolgozó szakemberek – elsősorban a pedagógusok és iskolapszichológusok – iskolai egészségfejlesztő munkájában.

A program célcsoportja

14-18 éves (9-12. osztályos) fiatalok

    Tovább a tematikához