Akkreditált továbbképzés

A pedagógusoknak mindennapi munkájuk során használható, tudományosan megalapozott, részletesen kidolgozott programra van szükségük, amely hatékony használatával biztosíthatják diákjaik egészségének fenntartását, segítséget nyújtva a korosztályra jellemző legalapvetőbb problémák értelmezésében és kezelésében.
Tréning jellegű továbbképzéseink célja, hogy a részvevők minél alaposabban megismerhessék a „KamaszOK vagyunk” programot, tapasztalatokat szerezzenek a gyakorlatok vezetésével kapcsolatban, és mindezek révén hatékonyan tudják majd használni a programot saját diákjaik javára.  A tréningjellegű továbbképzés során a pedagógusok az osztályközösségben használható, hatástanulmányokkal alátámasztott, óravázlatokat, segédleteket és csoportvezetői útmutatókat tartalmazó, serdülőkor főbb kérdésköreit felölelő, komplex tematikát kapnak.
Két 30 órás továbbképzésünk akkreditált és szerkezetileg egymásra épül. 

1/ "KamaszOK vagyunk" I. modul - iskolai egészség- és személyiségfejlesztő programhoz kapcsolódó pedagógus továbbképzés – 30 óra


A „KamaszOK vagyunk” program I. modulja az alábbi serdülőkori kérdésekkel, problémakörökkel foglalkozik: kamaszkor jellemzői, szabadidő, párkapcsolat, segítségkérés- és nyújtás, jövőkép-pályaválasztás, szülői kapcsolatok. A „KamaszOK vagyunk” program I. moduljának használatára felkészítő továbbképzés gyakorlatorientált, biztosítja a fenti témakörökhöz kapcsolódó feladatok sajátélményű megtapasztalását, és lehetőséget teremt a feladatok kipróbálására vezetési gyakorlat keretében. Így a pedagógusok önmagukkal kapcsolatos ismereteket szereznek (mint pedagógus, mint csoportvezető, és mint valaha volt kamasz), reflektivitásuk növekszik, a felmerülő nehézségek tudatosításán keresztül érzékenyebbé válnak a serdülőkor jellemzőire, ezek tolerálására, kezelésére. A gyakorlatok révén tapasztalatot szereznek a program konkrét működéséről, illetve fejlődik saját csoportvezetői készségük.

A képzést minimum 16 fővel indítjuk.

A továbbképzés részletes leírása

2/ "KamaszOK vagyunk" II. modul - iskolai egészség- és személyiségfejlesztő programhoz kapcsolódó pedagógus továbbképzés – 30 óra (4 napos képzés)


Az első modulra épül a második modul, amely a kortársbántalmazással, a családon belüli erőszakkal, a szexuális kizsákmányolással, a drogfogyasztással és ezek megelőzésével foglalkozik. E témák feldolgozása komolyabb csoportdinamikai ismereteket és csoportvezetői jártasságot, a középiskolások részéről pedig mély bizalmat igényel, ezért a II. modul használatára felkészítő továbbképzésbe csak azok a pedagógusok kerülhetnek, akik korábban elvégezték az I. modult.
A képzést minimum 16 fővel indítjuk.

A továbbképzés részletes leírása

Mindezek mellett: rugalmasan igazodva a megkereső intézmény igényeihez, egyéni megbeszélés alapján vállalunk szakmai segítségnyújtást a program beépítéséhez előadás, tréning, szupervízió stb. formájában.

Kérje személyre szabott árajánlatunkat a kamaszokvagyunk@ogyei.hu címen!