Eszközök

a) Rövidfilmek


Minden témakörhöz kapcsolódik egy vagy két néhány perces kisfilm, amelyek tipikus serdülőkori élethelyzeteket villantanak fel, a személyiségfejlődés szempontjából kedvező és kedvezőtlen kimenetek ábrázolásával.
Céljuk: az egyes témák bevezetését szolgálják, azok feldolgozására való ráhangolódást segítik elő.

• Adott esetben a filmek bemutatása helyett a feladatokat „bemelegítő”, orientáló kérdésekkel is bevezethetjük.
• A kisfilmeket a multimédiás DVD tartalmazza.

Megrendelhető itt!


b) Gyakorlatok

 
A program gerincét az egyes témakörök altémáihoz kidolgozott konkrét gyakorlatok alkotják, amelyek végrehajtása minimum 45 percet vesz igénybe.
 
• A témakörök elején a gyakorlatok legfontosabb célkitűzéseit tüntettük fel, illetve megfogalmaztuk, hogy milyen haszna lehet a feladatok megvalósításának.
• A témákon belül található gyakorlatok a foglalkozást vezető pedagógus, illetve a diákok érdeklődésének, tapasztalatainak függvényében választhatók:

- attól függően, hogy mennyire legyen egyénre szóló a feldolgozás: az (1) altémák általános, a (2) altémák személyesebb kérdésfeltevés köré szerveződnek.
- a diákok nagyobb aktivitására építő, a vezető rugalmasságát és irányítói képességét fokozottabban igénylő, dinamikusabb játékok  („B” jelű gyakorlatok), vagy a strukturáltabb gyakorlatok („A” jelű gyakorlatok).

A módszertani kézikönyv tartalmazza az I. modul
továbbfejlesztett gyakorlatait és a segédanyagokat.

Megrendelhető itt!

c) Segédanyagok

 


A gyakorlatok megvalósításának megkönnyítésére – ahol azt a feladat megkívánta –  feladatlapokat, példákat, sablonokat stb. dolgoztunk ki. Ezeket az anyagokat Módszertani kézikönyvünk tartalmazza.

d) Háttéranyagok


A foglalkozásra való felkészülést segítik az egyes témákhoz kapcsolódó ismeretekről összeállított szakmai háttéranyagok (legfontosabb fogalmakat, illetve az adott témakörhöz kapcsolódó kutatási eredményeket)

Vissza a tematikához   Tovább a módszertani koncepcióhoz