A program létrejötte

A program jelenlegi formája folyamatos fejlesztés során, a kipróbálók tapasztalatainak és visszajelzések felhasználásával alakult ki. A projekt a „Közös Kincsünk a Gyermek, Nemzeti Csecsemő- és Gyermekegészségügyi Program” keretében valósult meg.


A program kidolgozásának állomásai:

2008-2009

Egészségfejlesztési tartalmú kisfilmek készültek különböző kamaszokat érintő témakörökben

1.) „Gyermekbiztonság és balesetek megelőzése”;
2.) „Bántalmazás”,
3.) „Kamasz vagyok…” címmel.

A kisfilmekben szereplő élethelyzetekhez, témakörökhöz kapcsolódva – külső szakértők bevonásával – csoportos gyakorlatokat, feladatokat tartalmazó módszertani anyagot állítottunk össze. A baleset-megelőzés témakör gyakorlatait Jékely Endréné pedagógus, a kamasz és bántalmazás témakörökhöz kapcsolódó gyakorlatokat Jármi Éva pszichológus dolgozta ki.

 

2010

 
Általános és középiskolában dolgozó pedagógusok és iskolapszichológusok közreműködésével tanórai keretek között próbáltuk ki a programot. Felmértük a program rövidtávú hatásait és használhatóságát a részt vevő pedagógusok és pszichológusok és tanulóik körében. Az eredményekről hatásvizsgálati tanulmányt készítettünk. Eredményeink szerint a programmal mind a tanulók, mind a pedagógusok elégedettek voltak.

2011


A tapasztalatok alapján az eredeti programot továbbfejlesztettük és újrastrukturáltuk.
A két modulhoz kapcsolódóan kidolgoztunk egy-egy 30 órás felkészítő tréninget pedagógusok és iskolapszichológusok számára. A tréning tematikájának összeállításában a program eredeti kidolgozója, Jármi Éva, intézetünk részéről pedig Várnai Dóra pszichológus, pedagógus is részt vett.
A tréning résztvevők elégedettek voltak a programmal és a felkészítéssel.  Döntő többségük szerint a továbbképzés megvalósította a kitűzött célokat. Egyöntetűen hasznosnak érezték a gyakorlat és az alkalmazott oktatási módszereket.

2012

A „KamaszOK vagyunk” I és II. modul- iskolai egészség-és személyiségfejlesztő programhoz kapcsolódó tréning akkreditálása, a pedagógus továbbképzési jegyzékbe vétele.