Munkatársak

ARNOLD PETRA

Érdeklődési terület:drogfogyasztás, posztadoleszcencia
Beosztás:szociológus, kutató
Elérhetőség:arnold.petra@ogyei.hu
Bővebben...

2006-ban végzetem a Budapesti Corvinus Egyetemen szociológus-közgazdászként, majd az ELTE Szociológia Doktori Iskolában folytattam PhD tanulmányaimat. Jelenleg doktorjelölt vagyok. 2012. október óta vagyok kutató az OGYEI-ben, a HBSC kutatócsoportban, ahol a serdülők rizikómagatartásával foglalkozom.BÍRÓNÉ ASBÓTH KATALIN

Érdeklődési terület:
Beosztás:védőnő MSc., mentálhigiénés szakember
Elérhetőség:asboth.k@ogyei.hu
Bővebben...
Végzettségek: Védőnői alapképesítés: OTKI Eü. Fõiskola Védõnõi Szak  Budapest (1978 – 1981).
Mentálhigiénés másoddiploma: Magyar Testnevelési Egyetem Posztgraduális Mentálhigiénés  Szakosító Képzés 1997.
MSc. Védőnő:  PTE-ETK Okleveles Védőnő  Szak ( 2005-200.)
Munkahelyek: Dolgoztam rövid ideig gyermekfelügyelõként, szakmai tanulmányaimat követően 1981 -1998 között körzeti- és iskolavédõnõként, helyettes CsVSz védõnõként; a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet   - gyermekjóléti referense voltam 1998-2001. között. Majd néhány hónapig  az Aranyág Alapítvány titkára voltam. Ezt követően a Magyar Védőnők Egyesülete alkalmazásában  oktatásszervezői, pályázati kordinátori feladatokat láttam el 2002 – 2008. között.2008. májusától vagyok az Országos Gyermekegészségügyi Intézet Módszertani és Pályázatkezelési Osztályának védőnői munkatársa. 
Érdeklődési és tevékenységi területeim:
Védőnői szakmai működés módszertani szakmai támogatása, hatékonyságának növelése     ( protokollok, módszertani irányelvek kidolgozásásban való részvétel) - különösen a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett lakosság és gyermekek körében. Kapcsolattartás kapcsolatépítés  a többi egészségügyi, a gyermekvédelmi és szociális alapellátás és szakellátás  képviselőivel.Jelenlegi intézeti feladataim között szerepel a gyermekkori szűrővizsgálatok protokoll kidolgozásában való közreműködés, szakmai működést érintő jogszabályi és módszertani anyagok véleményezése, kapcsolattartás segítése a védőnői szakterülettel. 

Tagja vagyok a Védőnői Szakmai Kollégiumnak és a Magyar Védőnők Egyesületének. Önkéntesként telefon-ügyeletet látok el a Kék-vonal Gyermekkrízis alapítványnál.BÜRGER NÓRA

Érdeklődési terület:Szoptatási tanácsadás
Beosztás:egészségügyi szervező, szoptatási tanácsadó
Elérhetőség:b.nora@ogyei.hu
Bővebben...

Végzettségeim: 2002-2007 Általános szociális munkás diploma, 1998-1999 Egészségügyi operátori szakképesítés, 1996-1998 Csecsemő- és gyermekápolói szakképesítés, 1992-1996  Általános ápolói- és általános asszisztensi képesítés. Jelenlegi munkám: A Perinatális és Koragyermekkori Osztály adminisztrációs feladatai, az osztály munkájával összefüggő szervezések és kapcsolattartás, előadások powerpoint-os verzióban való elkészítése. Az osztály keretein belül meghirdetett képzések szervezése, akkreditálása, adminisztrációja, jelentések, dokumentációk elkészítése. Szülői hivatásra felkészítő kurzus, Csecsemős – és Kisgyermekes klub megszervezése, dokumentálása és azokon animátori tevékenység elvégzése. Szoptatási tanácsadás (rendelés, telefon, e-mail). A páciensekkel, családokkal való kapcsolattartás.DR. ERŐS ERIKA

Érdeklődési terület:
Beosztás:osztályvezető
Elérhetőség:
Bővebben...
1986-ban végeztem a Semmelweis Orvostudományi egyetemen summa cum laude eredménnyel.
1990-ben neurológia, 1993-ban pszichiátria szakvizsgát tettem.
1986 és 1992 között a Bajcsy-Zsilinszky Kórház pszichiátriai osztályán dolgoztam.
1992 óta vagyok az intézet elődjének munkatársa.
Fő szakterületem a depresszió, nőknél a premenstruális szindróma szűrése és kezelése, szülés utáni depresszió megelőzése és kezelésének lehetőségei, pszichiátriai problémákban szenvedő nők és epilepsziások családtervezésével kapcsolatos genetikai tanácsadás.
Több nemzetközi kutatásban vettem részt: depresszió, szorongás, PMS témában.


HAJÓS ANETT

Érdeklődési terület:Szülés utáni depresszió, premenstruális szindróma
Beosztás:pszichológus, családterapeuta
Elérhetőség:
Bővebben...

Jelenleg GYED-en van.

A Családtervezési, Koragyermekkori és Ifjúsági Osztály pszichológusa vagyok. Az Intézet munkájában 2005 novembere óta veszek részt.
2005-ben végeztem az ELTE-n pszichológusként és pszichológia szakos tanárként. Szakvizsgámat is az ELTE-n szereztem meg, 2011-ben, a tanácsadó szakpszichológusi képzésben.
2008-ban a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesületnél autogén tréneri; 2010-ben a Magyar Családterápiás Egyesületnél pár- és családterapeuta címet szereztem.

Feladataim:

Konzultációs rendelés tartása családtervező nőknek és családtervező pároknak (PMS, szülés utáni depresszió megelőzés, felkészülés az első gyermek születésére, veszteség-feldolgozás) egyéni vagy párterápiás formában.
Konzultációs rendelés tartása serdülőknek (Kamaszambulancia), lelki problémák megelőzése, kezelése, konfliktus- és problémamegoldás.
Az osztály konferenciáinak szervezésében való részvétel; előadások tartása; szakmai anyagok publikálása, véleményezése.


 HALENKÁRNÉ ALBRECHT ÉVA

Érdeklődési terület:Családtervezés
Beosztás:védőnő
Elérhetőség:halenkar@ogyei.hu
Bővebben...

Védőnő vagyok. 1980-ban szereztem meg főiskolai diplomámat. Attól kezdve körzeti védőnőként dolgoztam. 1998-ban elvégeztem a Családvédelmi Szolgálat tanfolyamát. A családtervezési tanácsadó munkájában 1991 óta veszek részt. Feladatom a hozzánk forduló családtervező párok fogadása -tanácsadás, szükséges szűrővizsgálatok koordinálása, felmerülő kérdések megbeszélése.  HENTER IZABELLA

Érdeklődési terület:
Beosztás:dietetikus, egészségügyi menedzser
Elérhetőség:henter.izabella@ogyei.hu
Bővebben...
Tanulmányaimat a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Dietetika Szakán, majd posztgraduális képzésben a Haynal Imre Egészségtudomány Egyetem Egészségügyi Menedzser Szakán végeztem.
Szakmai munkámat 1980-ban az Országos Rheuma és Fiziotherápiás Intézet Belgyógyászati, Autoimmun és Élelmezési osztályán kezdtem, majd a Semmelweis Egyetem Gyermekklinikáján ill. a Madarász utcai Gyermekkórházban folytattam. 
1995-től egy magyar holland tápszer-gyártó és forgalmazó vállalat tudományos munkatársaként foglalkoztam csecsemő és kisded-táplálással. Három év után a gasztroenterológia, onkológia, pulmonológia, oszteoporózis és sebészet területére kerültem. Ebben a munkakörben szoros kapcsolatot tartottam az említett területek betegcsoportjaival. 
2008-tól részállásban az Országos Gyemekegészségügyi Intézet munkatársaként és, mint privát dietetikus tevékenykedem. 
2001-2009-ig a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének főtitkára voltam
2010-től a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége Kommunikációs Bizottságának vezetője vagyok
1996-2010-ig képviseltem Magyarországot az Európai Dietetikus Szövetségben EFAD (European Federation of the Associations of Dietitians).
2005-2009-ig választott tagja voltam az Ápolási Szakmai Kollégiumnak. 
2009. óta a Dietetikai és humán táplálkozási Szakmai Kollégium titkára
2011-től Egészségügyi Szakmai Kollégium Dietetika, humán táplálkozás tagozat vezető
 


DR. KLUJBER VALÉRIA

Érdeklődési terület:Betegség-megelőzés, genetika, egészségpolitika
Beosztás:osztályvezető
Elérhetőség:vklujber@ogyei.hu
Bővebben...

Gyermekorvos és genetikus orvos vagyok. 1985-ben a pécsi egyetemen végeztem. Első munkahelyem ugyanez a tanácsadó voltam, akkor még az Országos Közegészségügyi Intézethez tartozott. A budapesti II. számú Gyermekklinikán eltöltött 5 év után ismét genetikai tanácsadást tartok, betegségmegelőzéssel, a gyermekegészségügy népegészségügyi szintű problémáival, módszertani feladatokkal foglalkozom. Az Intézetben alakulása óta osztályvezetőként dolgozom. A Nyugatmagyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán 2007-ben szereztem Egészségügyi Menedzsment Szakértői képzettséget.KÖLTŐ ANDRÁS

Érdeklődési terület:
Beosztás:pszichológus, kutató
Elérhetőség:kolto.andras@ogyei.hu
Bővebben...

2008-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetemen pszichológia–pszichológia szakos tanári képesítést szereztem. 2010 májusa óta az intézet Gyermekegészségügyi Információs és Kutatási Osztályán dolgozom. Emellett az ELTE ösztöndíjas doktorandusza vagyok. Fő érdeklődési területeim az egészségpszichológia (ezen belül az érzelemszabályozás és az egészség összefüggései, serdülők mentális és testi egészsége, szexuális egészség) és a hipnózis (hipnotikus fogékonysággal összefüggő pszichológiai és neurofiziológiai tényezők, hipnoterápia). Részt veszek a Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Hipnózis Egyesület munkájában.DR. LANTOS ISTVÁN

Érdeklődési terület:
Beosztás:andrológus szakorvos
Elérhetőség:
Bővebben...
1977-ben végeztem a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. Négy szakorvosi képesítésem van: háziorvostanból, üzemorvostanból, urológiából és andrológiából.
Andrológiával, azaz férfigyógyászattal 1974 óta folyamatosan foglalkozom, a családtervezési központban annak megalakulása óta folytatok andrológiai tevékenységet.


DR. MÉSZNER ZSÓFIA

Érdeklődési terület:Infektológia, vakcinológia (www.infovac.hu )
Beosztás:főigazgató
Elérhetőség:zsmeszner@ogyei.hu
Bővebben...

1950-ben születtem Budapesten.
1975-ben végeztem a SOTE ÁOK-n.
1975-2003-ig dolgoztam a Szent László Kórházban, ahol segédorvostól orvosigazgató helyettesig láttam el különböző beosztásokban feladatokat.
2003-tól vagyok az Országos Gyermekegészségügyi Intézet főigazgatója, de továbbra is heti egy alkalommal dolgozom a Szent László Kórház Gyermekrendelőjében (védőoltásokkal, ill. fertőző betegségekkel kapcsolatos konzultációk).
Csecsemő- és gyermekbetegségekből, továbbá infektológiából szereztem szakorvosi bizonyítványt.
Kandidátusi disszertációmat a sérült immunitású gyermekek bárányhimlőjéről írtam.
Tagja vagyok az Infektológiai Szakmai Kollégiumnak, több hazai és nemzetközi tudományos társaságnak. 2004-ben a Magyar Gyermekorvosok Társasága elnökének választottak. Vezetőségi tagja vagyok a European Society of Pediatric Infectious Diseases (ESPID)-nek.
Fő szakmai érdeklődési területem a gyermekinfektológia, ezen belül kiemelten a vakcinológia.MIKHEL JUDIT

Érdeklődési terület:
Beosztás:asszisztens
Elérhetőség:
Bővebben...
Munkakör: Andrológiai asszisztens, nőgyógyászati asszisztens, laborasszisztens
Szakmai tapasztalat: 1984-től a Heim Pál Gyermekkórház Központi Laboratóriumában dolgoztam, klinikai kémiai, mikrobiológiai és polyklinikai laborasszisztensi feladatokat egyaránt ellátva. Laborasszisztensi Szakképesítést 1987-ben szereztem. 1996-tól az intézet elődjénél andrológiai-, nőgyógyászati és laboratóriumi asszisztensi munkát végeztem, amely feladatokat jelenleg is ellátom.


DR. MRAMURÁCZ ÉVA

Érdeklődési terület:Csecsemő- és gyermekélelmezés, rehabilitáció
Beosztás:főigazgató helyettes
Elérhetőség:mramuracz@ogyei.hu
Bővebben...

Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos
E.SZ.CS.M. Szociális Szakképzés Szakértője

Munkakör: főigazgató helyettes

Szakmai tapasztalatok:
Vác járási kórház
Szent László Kórház gyermek-felnőtt Respirátoros Intenzív Osztály
HIETE I.sz. Gyermekgyógyászati Tanszék
Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézet
Országos Csecsemő és Gyermekegészségügyi Intézet
Országos Egészségfejlesztési Központ

Speciális feladatok és végzettségek: a gyermekrehabilitáció területén továbbképzések és a MGYT Fejlődéspediátriai Munkacsoport titkára, Élelmezéstan tantárgy oktatása E.T.I-ben

Érdeklődési terület: csecsemő- és gyermekélelmezés, gyermekrehabilitációDR. NÉMETH ÁGNES

Érdeklődési terület:testi fejlődés, szexuális érés, testképzavarok, túlsúlyosság
Beosztás:osztályvezető
Elérhetőség:nagi@ogyei.hu
Bővebben...

1969-ben születtem. Antropológus-humán biológus végzettséggel kutatóként dolgozom az intézetben. Az OGYEI alábbi életmóddal és egészségmagatartással kapcsolatos kutatásaiban veszek részt: Nemzetközi kutatások: \"Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása\" és \"Nemzetközi Ifjúsági Dohányzásfelmérés\".
E két kutatás hazai kutatásvezetője vagyok.
Hazai kutatások: Országos Növekedésvizsgálat, Szubjektív és Objektív Egészségi Állapot felmérés. Fő érdeklődési területeim a gyermekek szomatikus fejlődése, valamint a biológiai érés és a pszichoszociális fejlődés kapcsolata.DR. NÉMETH TÜNDE

Érdeklődési terület:Csecsemőterápia, szülői hivatásra való felkészülés, szoptatás támogatás
Beosztás:
Elérhetőség:nemeth.tunde@ogyei.hu
Bővebben...

Csecsemő- és gyermekgyógyász, pszichoterapeuta vagyok. Munkám számomra az egész ember, a test és a lélek együttes gyógyítását jelenti. 1990 óta vezetek pszichoterápiás rendelést, az itt szerzett tapasztalatok vezettek el a megelőzés fontosságához. 1993-ban indítottam el a Családbarát programot, 1995 óta menedzselem a Családbarát konferencia szakmai programját. Két kazettát készítettünk, mely a várandósság és az egészséges életindításhoz ad új ismereteket (Okosan szeress, Szeretet burkai). Jelenleg a kliensek felé irányuló munkáim: a Szülői hivatásra felkészítő kurzus, a Kisgyermekes klub és a konzultációs rendelés, ahol a, pár-, egyéni- és csecsemőterápiát, szoptatási tanácsadást, veszteségélmények feldolgozását végzem.NYULI KRISZTINA

Érdeklődési terület:Korai fejlesztés, alternatív terápiák a gyógypedagógiában
Beosztás:módszertani főelőadó (rehabilitáció)
Elérhetőség:nyuli@ogyei.hu
Bővebben...

Foglalkozás: gyógypedagógus. Korábban az Országos Csecsemő- és Gyermekegészségügyi Intézet, majd az Országos Egészségfejlesztési Központ munkatársa voltam, jelenleg részállásban dolgozom az OGYEI-ben. A gyermekrehabilitáció és a gyermeki fejlődéssel kapcsolatos szakmai anyagok elkészítésében, elemzésében veszek részt. Főállásban óvodáskorú gyermekekkel foglalkozom fejlesztő pedagógusként. Speciális érdeklődési területem a korai fejlesztés, az alternatív módszerek és terápiák.ÖRKÉNYI ÁGOTA

Érdeklődési terület:egészséget támogató életmód, egészségmagatartás
Beosztás:pszichológus, kutató
Elérhetőség:
Bővebben...

Jelenleg GYED-en van.

1974-ben születtem Pécsen. 1999-ben végeztem az ELTE pszichológia szakán. 1999-2004 között az MTA Szociológiai Kutatóintézet Kiemelt Népegészségügyi Kutatócsoportjában dolgoztam, és elsősorban az általános iskolás korosztály életmódjával, egészségmagatartásával foglalkoztam. 2005 márciusától dolgozom az OGYEI-ben kutatóként. Fő érdeklődési területem a testi-lelki egészséget támogató személyiségbeli és környezeti (családi és iskolai) tényezők vizsgálata.PÓLYÁN EDINA

Érdeklődési terület:szülés utáni depresszió, premenstruális szindróma, családi működési zavarok, párkapcsolati problémák.
Beosztás:pszichológus
Elérhetőség:polyan.edina@ogyei.hu
Bővebben...

Az ELTE Pedagógia és Pszichológia Karán végeztem pszichológusként 2009-ben, korábban magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész, és tanári diplomát is szereztem.
2012 márciusa óta veszek részt a Magyar Családterápiás Egyesület Családterapeuta képzésében.

Feladataim: konzultációs rendelés tartása családtervező nőknek és pároknak, illetve serdülőknek (Kamaszambulancia).Dr. RÉTHY LAJOS ATTILA

Érdeklődési terület:
Beosztás:tudományos szaktanácsadó
Elérhetőség:
Bővebben...

Név: Dr. Réthy Lajos Attila, tudományos szaktanácsadó

Egyetemi tanulmányok: 1979-1985. SEMMELWEIS Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kar. 

Általános orvosi diploma: 1985. Semmelweis OTE Budapest.

Szakvizsgák:

Csecsemõ és gyermekgyógyászat: 1989,   Haynal Imre Orvostovábbképző Egyetem (HIETE)

Humángenetika, szakképesítés:      1995,  HIETE

Klinikai immunológia-allergológia:    1998,  HIETE

PhD-fokozat  2001, Pécsi Tudományegyetem

 

A 2007-ben megszüntetett Svábhegyi Gyermekgyógyintézetben évekig folytatott főorvosi, tudományos szakmai tanácsadói tevékenységét az Országos Gyermekegészségügyi Intézetben folytatja.

Tudományos és kutatói szaktanácsadóként feladata a módszertani tevékenység segítése, szakmai–tudományos tanácsadás az Intézet vezetése számára. Az Intézet tudományos-szakmai, továbbképző feladataihoz kapcsolódóan önálló tudományos munkavégzés, együttműködésben az Intézet többi egységével valamint egyetemi, akadémiai központokkal, tudományos intézményekkel, ipari kutatási-fejlesztési centrumokkal. Oktatási feladatok ellátása (Tudományos továbbképző előadások, továbbképzések, különös tekintettel a szakorvosképzésre, a posztgraduális szakmai képzésre).

Szakorvosi tevékenység (allergia-megelőzési program atopiás családoknál)

A Bolgárkerék utcai telephelyen  allergia-megelőző program biztosítása fokozott kockázatú családok (kismamák és csecsemők-gyermekek) részére, az OGYEI Prevenciós Főosztályával együttműködve,  speciális feladatként foglalkozva az atopiás-allergiás családokban a megelőzés lehetőségével. (Továbbképzések, előadások szervezése kismamáknak, védőnőknek, szülő-csecsemő konzultációk, gyermekgyógyászati szakrendelés keretében a veszélyeztetett gyermekek folyamatos ellenőrzése, tanácsadás.)

Egyéb speciális feladatai:

Az Európai Allergológiai Akadémia (EAACI) Gyermekgyógyászati Szekciója "Educational and Training Committee" , magyarországi hivatalos képviselő.

EU-Cordis FP VI. NEST Pathfinder Project “ComplexDis” (Unravelling complex diseases with complexity theory: from networks to the bedside), magyarországi projekt-vezető.

"Annals of Nutrition and Metabolism" c.  nemzetközi tud. folyóirat szerkesztőbizottsági tagja.

Bécsi Egyetem Egészségtudományi Kar: Egyetemi vendégelőadó (Immunológia-allergológia, genetika).

Tudományos érdeklődés, tevékenység:

Immunológia, allergológia, genetika, genomika, táplálkozástudomány, prevenció.

Számos, a fenti témákkal foglalkozó magyar és nemzetközi pályázat résztvevője, tudományos cikkek,  kongresszusi előadások szerzője/ társszerzője, több hazai és nemzetközi tudományos társaság tagja .DR. SCHEIBER DÓRA

Érdeklődési terület:
Beosztás:nemzetközi ügyek főelőadója
Elérhetőség:scheiber.dora@ogyei.hu
Bővebben...
Tanulmányok:
1993-1994 Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Intézet, felsőfokú áruforgalmi ismeret
1989-1995 SOTE Általános Orvostudományi Kar
1985-1989 ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola biológia-fizika-latin tagozat
Külföldi tanulmányutak az egészségügy területén:
Stockholm, Svédország; Crewe, Anglia; Pamplona, Spanyolország; Lübeck, Németország;
Korábbi munkahely:
SE, II.sz Gyermekgyógyászati Klinika, Magyar Williams Szindróma Társaság; önkéntes munkaKÁHN MÓNIKA

Érdeklődési terület:
Beosztás:recepciós,telefonközpontos
Elérhetőség:szasz.monika@ogyei.hu
Bővebben...
Ügyfélszolgálati tapasztalattal rendelkezem. Feladataim közé tartozik a hozzánk forduló páciensek előjegyzése, tájékoztatása, koordinálása, valamint egyéb adminisztrációs munkák elvégzése. Másik feladatköröm a gazdasági ügyintézés.


TERÉNYINÉ BICSÁK ÁGNES

Érdeklődési terület:családtervezés, a gyereknevelés, az egészséges életmód
Beosztás:védőnő
Elérhetőség:terenyi.agnes@ogyei.hu
Bővebben...

2009 óta az intézet védőnője vagyok. Családtervezési tanácsadással segítem a hozzánk forduló gyermekeket tervező párokat. A következő végzettségekkel rendelkezem: védőnő (1987.), óvodapedagógus (1994.), oktatásszervező (2007.). 
Fontosnak tarom a felkészülést a gyerekvállasra, a családdá válásra, amelyhez nagyszerű segítséget nyújt a Családtervezési Program. Feladatom a szükséges szűrővizsgálatok koordinálása, a felmerülő kérdések megbeszélése.DR. TÍMÁR LÁSZLÓ

Érdeklődési terület:Genetikai tanácsadás, veleszületett rendellenességek okai, teratológia
Beosztás:szakorvos
Elérhetőség:timar.l@ogyei.hu
Bővebben...

Genetikus és gyermekgyógyász szakorvos vagyok. A Budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Általános Orvostudományi Karán végeztem 1979-ben. A Budapesti Heim Pál Gyermekkórházban kezdtem el dolgozni, gyermekorvosi munkakörben. A Heim Pál Kórházban végzett gyermekorvosi munkám után, 1985-ben szakorvosi vizsgát tettem csecsemő-gyermekgyógyászatból. 1986. január 1-én kezdtem el dolgozni, az akkori nevén Országos Közegészségügyi Intézet, Humángenetikai és Teratológiai Osztályán. Azóta folyamatosan a genetika területén dolgozom. 1996-óta humángenetikai szakképesítésem is van. Klinikai gyakorlattal, több külföldi tanulmányút után bekapcsolódtam a Genetikai Tanácsadónk munkájába, hosszú évek óta, jelenleg is folyamatosan és rendszeresen hetente több alkalommal tartok genetikai tanácsadást, mely jelenleg a tevékenységem legfontosabb területe. Jelenleg Intézetünk, az Országos Gyermekegészségügyi Intézet Prevenciós Főosztályának a keretében működő Genetikai Tanácsadó vezetője vagyok. További fontos érdeklődési területem a veleszületett fejlődési rendellenességek diagnosztikája valamint a kóreredetükre vonatkozó vizsgálatok, valamint az orvosi teratológia. Több rangos nemzetközi tudományos kongresszuson vettem aktívan részt.
A Klinikai Genetikai Szakmai Kollégium tagja vagyok.
Két genetikával foglalkozó Tudományos Társaság Vezetőségi tagjaként is dolgozom.
Tagja vagyok az Európai Teratológus Társaságnak ( European Teratology Society ).TOMÁNÉ MÉSZÁROS ANDREA

Érdeklődési terület:
Beosztás:pályázati koordinátor
Elérhetőség:tomandi@ogyei.hu
Bővebben...
Munkakör: védőnő, egészségügyi gazdasági manager, rendezvényszervező. Szakmai tapasztalatok: IV-XV. kerület körzeti védőnő ETI egészségügyi szakoktató II. sz. Gyermekklinika anyaggazdálkodó. Speciális feladatok, végzettségek: Dale Carnegie felsőfokú manager kurzus 15 éves konferencia és rendezvényszervezői tapasztalat. Jelen feladat: ifjúsági életmódkutatásokban, valamint védőnői módszertani munkákban való közreműködés, pályázatok előkészítése, aktuálisan futó kutatási munkákban való részvétel, rendezvények-konferenciák szervezése.


DR. VALEK ANDREA

Érdeklődési terület:
Beosztás:epidemiológus
Elérhetőség:
Bővebben...
Általános orvosi diplomán van és epidemiológusként dolgozom az Intézetben. Az orvosi diplomámat 1995-ben szereztem a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. Az egyetem után 8 hónapig a háziorvosi rezidensképzésben vettem részt. 2002-ben a Hajdú-Bihar Megyei ÁNTSZ Igazgatási és Koordinációs osztályán dolgoztam. 2005-ben a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Iskola epidemiológia szakán végeztem. 2005. novemberétől dolgozom az OGYEI munkatársaként. Feladataim a Neonatális Intenzív Centrumok adatgyűjtésében, gyermekbaleseti témákban, iskola-egészségügyi adatok és demográfiai adatok elemzésében való részvétel. Jelenleg a megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsgára készülök.


VALKÓNÉ KAKUK VIKTÓRIA

Érdeklődési terület:
Beosztás:asszisztens
Elérhetőség:
Bővebben...
Felnőtt szakápolói képesítésem van. 1999 óta dolgozom az intézetben, előbb adminisztratív, jelenleg asszisztensi munkakörben. Az egészségbiztosítási pénztárral kapcsolatos feladatok tartoznak hozzám.


VÁRNAI DÓRA

Érdeklődési terület: iskolapszichológia, kortárs bántalmazás, rizikómagatartás
Beosztás:pszichológus, kutató
Elérhetőség:
Bővebben...

 

Jelenleg GYED-en van.

Az OGYEI pszichológus kutató munkatársa vagyok. 1977-ben születtem Budapesten. Az ELTE pszichológia és pszichológia tanári szakának elvégzése után az Országos Egészségfejlesztési Központ-ban kezdtem el dolgozni, mint tudományos titkár, az OGYEI-ben megalakulása óta dolgozom. Feladatom a nemzetközi és hazai gyermek-életminőség kutatásokban kutatás-szervezés, adatelemzés. További feladataim a gyermekbántalmazás, szexuális fejlődés, az oktatást és egészségügyet közösen érintő területek módszertani feladataim. Emellett egy budapesti középiskolában látom el az iskolapszichológusi teendőket.

 

 ZSIROS EMESE

Érdeklődési terület:
Beosztás:pszichológus, kutató
Elérhetőség:zsiros.emese@ogyei.hu
Bővebben...

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán végeztem pszichológusként. Az intézetben a HBSC nemzetközi kutatás keretein belül, elsősorban a serdülők szociális kapcsolataival, különösen a kortárskapcsolataik és a testi- lelki egészségük összefüggésével foglalkozom.  

Érdeklődési területem még a szakellátásba kerülő gyermekek személyiségfejlődése, valamint a speciális igényeikhez igazított prevenciós és intervenciós programok.