ÚJ AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK AZ OGYEI-BEN

Orvosoknak, klinikai szakpszichológusoknak 16 pont, egészségügyi szakdolgozóknak folyamatban van!

VESZTESÉG ÉS GYÁSZ

Célcsoportok: gyermekgyógyászok, gyermekpszichiáterek, pszichológusok, védőnők, csecsemő- és gyermekápolók, szülésznők, gyógypedagógusok
Helyszín: Országos Gyermekegészségügyi Intézet (1113 Budapest, Diószegi út 64.)
Időpont: 2014. szeptember 26.
A képzés díja: 8000 Ft
Jelentkezés: A szalay.orsolya@ogyei.hu e-mail címen az alábbi jelentkezési lappal 2014. szeptember 22-ig

A képzés felépítése:

9.00-10.40 Dr. Kovácsné Dr. Török Zsuzsa: A tabu feloldása, a veszteség és a gyász lélektana
Az előadás fókuszában a halál után kialakuló és patológiás gyász szakaszainak, a gyász folyamatát befolyásoló tényezőknek, a gyász szociológiai hátterének elméleti áttekintésén túl a mindennapi életet befolyásoló normál /üres fészek/ és egyéb veszteségek /munkahely, egészségelvesztése…/ elméleti feldolgozása kerül. Az interaktív megbeszélési szakaszban az elméleti anyag saját tapasztalatokkal történő elmélyítése és a hallgatóság saját esetei kerülnek összevetésre az elhangzottakkal.

10.40-10.50 Szünet

10.50-12.30 Dr. Németh Tünde: „A patológus humánuma” esetismertetés videó demonstrációval és közös esetfeldolgozás
A film terápiás folyamat közben készült, mikor a harmadik gyermekét váró édesanya eleveníti fel második gyermekének szülés közbeni halálát és az azt követő események és érzések feldolgozását. Ezt követően betekintünk a terápia folyamatába és az eset kapcsán közös feldolgozásra kerül a védőnő és az egészségügyi szakemberek lehetőségeinek áttekintése a veszteség feldolgozásban.

12.30-13.30 Ebédszünet

13.30-14.20 Dr. Kovácsné Dr. Török Zsuzsa: A perinatális gyász pszichológiai vonatkozásai
A várandósság alatt genetikai indikáció alatt befejezett középidős vetélések, a spontán vetélések, valamint az abortuszt követő pszichés változások következményeivel, a lehetséges és szükséges szülészeti és pszichológiai feladatokkal foglalkozunk. Tematizálásra kerül a halott magzat megtekintésének témája, a következő várandósság javasolt időpontjának magyarázata, a „pótgyerek szindróma”, valamint a vizsgálati eredmények alapján a gyermek elvesztésében való adaptációban szerepet játszó tényezők /halál körülményei, kapcsolat a halottal, a gyászoló személyisége, a szociális támasz szerepe./

14.20-16.00 Dr. Németh Tünde: A szeretet hídján film –esetbemutatás-
Veszteség feldolgozás egy család történetén keresztül kerül bemutatásra, melyben a gyász két eltérő aspektusa található: a krónikus betegségben szenvedő édesapa elvesztése a második várandósság alatt, valamint a harmadik várandósság alatt 24 óra lefolyása alatt második gyermekének elvesztése. Fókuszban a kötődés és elengedés témái kerülnek a várandósság alatt. A helyzet további specialitása, hogy a mater foglalkozása ápolónő. Foglalkozunk azzal, hogy élte meg veszteségét, mint anya és mint egészségügyi dolgozó.
Az egészségügyi dolgozó és a veszteség témája lehetőséget kínál a hallgatósággal további interakciós munkára.

16.00-16.10 Szünet

16.10-17.10 Dr. Németh Tünde: Terápia lehetőségei - a fel nem dolgozott gyász hatásai
Az egyéni és csoportterápiák bemutatásán kívül a későbbi szorongásos és pszichoszomatikus betegségek hátterében a veszteségélmények és az elmaradt gyász feltárásával a kliensek segítésének lehetőségeinek bemutatása a védőnő és az egészségügyi dolgozó munkájában.

 
 REGULÁCIÓS ZAVAROK - PSZICHOSZOMATIKUS BETEGSÉGEK CSECSEMŐ ÉS KORAGYERMEKKORBAN

Célcsoportok: gyermekgyógyászok, gyermekpszichiáterek, pszichológusok, védőnők, csecsemő- és gyermekápolók, bölcsődei kisgyermeknevelők, gyógypedagógusok
Helyszín: Országos Gyermekegészségügyi Intézet (1113 Budapest, Diószegi út 64.)
Időpont: 2014. november 7.
A képzés díja: 8000 Ft
Jelentkezés: A szalay.orsolya@ogyei.hu e-mail címen az alábbi jelentkezési lappal 2014. november 5-ig

A képzés felépítése:

9.00-9.50 Dr. Németh Tünde: Várandósság pszichés történései és a megelőzés lehetősége
•    A „nem várt” gyermek és késői pszichés következményei: A magzati kommunikáció, az emlékezés kísérleti bizonyítékainak és jelentőségének valamint a várandóság alatt átélt nélkülözés következményeinek bemutatása egy empirikus vizsgálat alapján.
•    Modellek a gyermekképről: Newman által 1978-ban leírt gyermeki modellek - Miniatűr, eredendő bűn, tabula rasa, eleve jó gyermek, kizsákmányoló, deficit, fejlődésközpontú -  áttekintése
•    Szülői hivatásra felkészítő kurzus bemutatása: A módszer felértékelődését az új csecsemőkutatási és kötődés elméleti kutatások adják. A kurzus bemutatásán kívül az intencionalitás mérésének jelentősége kerül a fókuszba.

9.50-11.30 Dr. Danis Ildikó – Dr. Németh Tünde: Kötődés, kötődésformák, csecsemőkutatás
A regulációs zavarok kezeléséhez fontos pontosan ismerni a kötődéselméletet, melyet Bowlby 1969-ben írt le. A kötődés elsődleges biopszichoszociális szükséglet, jelentősége kiemelt a szocializációban. A kötődés minősége szerint beszélhetünk A,B,C,D típusú kötődésről. Maga a kötődési kapcsolat olyan pszichobiológiai regulációs rendszer, amelyben kezdetben az anya tölti be a csecsemő számára a feszültségszabályozó szerepét és csak fokozatosan, a folyamatos, kölcsönös interakciók nyomán alakul ki az érzelemszabályozás belső fiziológiai és psziché mechanizmusa. Ennek alapján kerül sor a low tension learning „azaz a gondozások alatti kommunikáció jelentőségének valamint az ezt befolyásoló intuitív szülői viselkedés, az anyaság állapotának valamint az anyai szenzitivitásnak a bemutatására.

11.30-11.40 Szünet

11.40-12.30 Dr. Danis Ildikó – Dr. Németh Tünde: Interakció, szülő-csecsemő interakció, Regulációs zavarok definíció, rizikótényezők, prognózis
Az interakció definícióján kívül az interakciós területek és típusok bemutatása után áttekintjük Stern ’95 munkája alapján a szociális interakciók fejlődését, aspektusait az első két életévben. A regulációs zavarok jelentőségét a gyakori előfordulás és az élet későbbi szakaszaira kifejtett hatások adják. Nemzetközi és az első hazai kutatás alapján előfordulása 10-20 %. Maga a regulációs zavar a csecsemő, kisgyermek nehézsége, a közérzet, a viselkedés és a fiziológiai folyamatok szabályozására./Zero To Three 1994,1999/ Részletesen kerül ezután ismertetésre regulációs zavarok rizikótényezői /anya- gyerek-környezet/, a prognózist befolyásoló tényezők.

12.30-13.30 Ebédszünet

13.30-15.10 Dr. Németh Tünde Regulációs zavarok anamnézise és a regulációs zavarokhoz tartozó kórképek
A regulációs zavarok javasolt anamnézis felvételi protokoll bemutatása, mely eltér, mind az egészségügyi anamnézis, mind az első interjú felvételétől. A diagnózis felállítás módja Éva Hédervári-Heller A szülő-csecsemő konzultáció és terápia c. könyve valamint saját gyakorlati tapasztalatok alapján. Interaktív megbeszélés a hallgatók saját tapasztalatainak bevonásával.

15.10-15.20 Szünet

15.20-17.00 Dr. Németh Tünde Regulációs zavarokhoz tartozó kórképek és terápiája
A regulációs zavarok terápiájának bemutatása Éva Hédervári-Heller A szülő-csecsemő konzultáció és terápia c. könyve valamint saját gyakorlati tapasztalatok alapján. Interaktív megbeszélés a hallgatók saját tapasztalatainak bevonásával.

PSZICHOSZOMATIKUS BETEGSÉGEK A GYAKORLATBAN

Célcsoportok: gyermekgyógyászok, gyermekpszichiáterek, pszichológusok, védőnők, csecsemő- és gyermekápolók
Helyszín: Országos Gyermekegészségügyi Intézet (1113 Budapest, Diószegi út 64.)
Időpont: 2014.december 5.
A képzés díja: 8000 Ft
Jelentkezés: A szalay.orsolya@ogyei.hu e-mail címen az alábbi jelentkezési lappal 2014.december 3-ig

A képzés felépítése:

9.00-9.50 Dr. Mészner Zsófia - Dr. Németh Tünde: A pszichoszomatikus, integratív medicina pszicho-neuro-immunológiai megközelítése
Az előadás célja a biopszichoszociális modellen keresztül a rendszerszemléleti elemek megismertetése a gyakorlatban. Az alapokat az új csecsemőkutatási és fejlődéslélektani alapismeretek adják. Bemutatásra kerül a gyerekkorban megváltozott morbiditás eloszlás. A pszicho-neuro-immunológia /PNÉ/ kifejezést 1981-óta használjuk, miután igazolták, hogy a központi idegrendszer közvetítésével az immunválaszt módosítani lehet. Igazolták, hogy pszichés hatások, a stressz részben az immunrendszer befolyásolásán keresztül az egészséget tudja befolyásolni, illetve betegségek kialakulását segíthetik elő.

9.50-10.40 Dr. Danis Ildikó – Dr. Németh Tünde: Kötődés
Bowlby 1969 angol pszichiáter a kötődés elmélet megalapítója tézisében leírja, hogy a gyermek ösztönösen törekszik a testi kontaktusra /kapaszkodás, sírás, szopás, mosoly/, ez a ragaszkodás velünk született viselkedésmintából és reakciókészségekből áll. A kötődés elsődleges biológiai szükséglet, melynek kiemelt jelentősége van a szocializációban. A korai stabil, érzelmi biztonságot adó kapcsolat hat az egészséges személyiség fejlődésre, a kapcsolatteremtési képességre, befolyásolja a felfedezési kedvet, hat a tudás megszerzése iránti kedvre, a testi-lelki jól-létre. A szülői szerepet befolyásoló tényezők közül kiemelten foglalkozunk az intuitív szülői viselkedéssel valamint a szülői szenzitivitással.

10.40-11.00 Szünet

11.00-11.50 Dr. Németh Tünde: Pszichoszomatikus betegségek csoportosítása
Pszichoszomatikus betegségek csoportosítása szakkönyvenként változó. Jelen előadásban a gyakorlati munka szempontjait figyelembe véve tekintjük át a betegségeket, azaz a gyermekkorban előforduló pszichoszomatikus betegségek tünetszerinti és korszerinti csoportosításának a bemutatására kerül sor.

11.50-12.40 Dr. Szabó László: A szfinkter kontroll zavarai
A gyakorlatban sok problémát jelentő enurézis etiológiájának és patológiájának a bemutatásán kívül a gyakorlati tapasztalatokra építve apján foglalkozunk részletesen foglalkozunk a terápiás lehetőségekkel.

12.40-13.40 Ebédszünet

13.40-14.30 Dr. Németh Tünde: A légző rendszer és a bőrbetegségei
A külvilággal való interakciók szabályozásának, az önszabályozás funkciózavarainak bemutatása a légző rendszer és a bőrbetegségein keresztül

14.50-18.00 Dr. Németh Tünde: Emésztőrendszer és az étkezési zavarok pszichoszomatikája
A rágás és nyelés zavarán kívül a gyermekkorban előforduló colitis ulcerosával, a testképzavarokkal, az obesitással és a bulémiával foglalkozunk. A gyermek családban elfoglalt speciális helyzete miatt a gyermekkorban jelentkező pszichoszomatikus betegségek esetén foglalkozunk a pszichoszomatikus család jellemzőivel valamint a medikális és pszichoterápia lehetőségeivel.

Közben 15.40-16.00 Szünet

Kapcsolódó fájlok: