Korai fejlesztés, rehabilitáció

Folyamatban

Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet – OGYEI - módszertani tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a gyermek-egészségügyi ellátás primer, szekunder és tercier prevenciós tevékenységeire, a prevenció legkorszerűbb módszereinek megismertetésére, gyakorlatban való terjesztésére, fejlesztésének támogatására. „Közös kincsünk a gyermek” Nemzeti Csecsemő és Gyermekegészségügyi Programban VIII. célként és feladatként jelenik meg a fogyatékos gyermekek időben történő ellátását, korai fejlesztését és rehabilitációjukat elősegítő tevékenységek támogatása. Intézetünk a „Közös Kincsünk a Gyermek” Nemzeti Csecsemő- és Gyermekegészségügyi Program keretében többirányú aktivitást valósít meg.

1. Rehabilitációs szolgáltatási adatbázis működtetése:

A fogyatékos gyermekek korai ellátása és rehabilitációja multiszektoriálisan valósul meg. A sokféleség miatt az ellátórendszer sokszor a szakemberek számára is átláthatatlan. Ez mind a lakosság, mind a szakemberek és ellátók részéről felvetette az igényt egy rehabilitációs adatbázis létrehozására. Az OGYEI célja az ellátási formák teljes spektrumát – egészségügyi, pedagógiai, szociális – felölelő információs bázis létrehozása volt. Az Intézet honlapján (link) a Rehabilitációs adatbázis főmenü alatt közzétett egészségügyi diagnosztikus és terápiás ellátások adatai az intézmények önbevallásán alapulnak. Az adatok karbantartása érdekében az információkat folyamatosan gyűjtjük, a változásokat nyomon-követjük.

2. Lakossági tájékoztatást segítő információs kiadvány összeállítása, sokszorosítása

 Az OGYEI szórólap sorozatot készített „ÚTJELZŐ - hasznos címek, elérhetőségek szülők számára” címmel, amely régiónként, azon belül megyénként is tartalmazza azokat a legfontosabb címeket, ahová a szülők gyermekük fejlődési problémája esetén fordulhatnak. Az információs kiadványban szerepelnek a diagnosztizáló helyek, a szakértői bizottságok, korai fejlesztéssel foglalkozó intézmények, országos intézetek.
A szórólaphoz, információhoz  a szülők  védőnőkön keresztül juthatnak hozzá szükség, vagy igény szerint .
Az ÚTJELZŐ sorozat letölthető innen.

3. Továbbképzések szervezése a gyermekegészségügyi alapellátás és társszakmák szakemberei számára.

A gyermekegészségügyi alapellátásban dolgozó, valamint a korai fejlesztésben érintett szakmák képviselői számára 4 napos érzékenyítő továbbképzést szerveztünk 2010. április 12-13; május 19-20 között. A továbbképzés keretében - az Intézetünk által felkért és az egyes szolgáltatókat képviselő szakértőkön, előadókon keresztül - bemutatásra kerültek a korai fejlesztés és rehabilitáció országosan elérhető, kiemelkedő módszereket alkalmazó szervezetei, intézményei, módszerei közül azok, akik elfogadták felkérésünket. Ezek a következők: a Budapesti Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika Alapítvány, a Budapesti Korai Fejlesztő Központ, a Dévény Anna Alapítvány, EDUKID Hallásdiagnosztikai és Fejlesztő Központ, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, a Gézengúz Alapítvány, a Kézenfogva Alapítvány, a Pető Intézet, a RIROSZ. A rendezvény 58 fő  (gyermekorvos, védőnő, bölcsődei gondozó, konduktor ) részvételével zajlott le. Elégedettségi felmérésünk szerint a résztvevők hasznosnak, hiánypótlónak értékelték a tanfolyamot, magas szakmai színvonalú, új és a szakmai munkájukban jól hasznosítható ismereteket nyújtó előadásokon vehettek részt. A továbbképzés más helyszíneken való megrendezését 2011-ben – felkérések alapján – tervezzük. A 2011 első félévére (március és május hónapokra) tervezett képzésre jelentkezési lap letölthető innen.

4. Módszertani segédanyagok készítése a gyermekek korai fejlesztéséről és rehabilitációjáról.
 
Az OGYEI által 2010-ben rendezett négy napos továbbképzés előadásainak és további szakmai és tájékoztató anyagok felhasználásával DVD-t készítettünk „Korai fejlesztés, rehabilitáció” címmel 1000 példányban. A DVD-t a továbbképzés résztvevői és előadói térítésmentesen megkapták, a további példányok az OGYEI által szervezett továbbképzéseken oktatási segédanyagként kerülnek felhasználásra.

\"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"