A kamaszambulancia, mint a serdülők speciális egészségügyi ellátó tere

Folyamatban

A serdülőkor, mint a gyermek- és felnőttkor közötti átmenet különösen veszélyeztetett életszakasz, ún. normatív krízis, mely speciális figyelmet kíván az egészségügyi ellátás szempontjából. Igaz ugyan, hogy a hagyományos betegségi mutatókat tekintve a serdülők a „legegészségesebbek”, de a mortalitási adatokból kitűnik, hogy a balesetek, mérgezések és az öngyilkosság kiemelkedően magas körükben. Ezzel egyidejűleg a pszichés betegségek is gyakoriak, sőt a WHO becslése szerint 2020-ra várhatóan megduplázódik a számuk.
A pszichés problémák rizikófaktorának tekinthető az egyéni és a társadalmi élet átmeneti szakasza, mely állandó alkalmazkodást igényel az egyéntől, így erősen megterheli a pszichés védekezési mechanizmusokat, könnyen dekompenzációhoz vezethet. Nagyon jellemző a jelenkor kamaszaira.
Nemzetközi felmérések szerint a serdülők kb. 10-20%-a szenved olyan lelki problémától, mely orvosi beavatkozást igényelne, de ez az esetek töredékénél valósul meg. Ennek több oka lehetséges: egyrészt a jelenlegi orvoslás inkább kezelést nyújt, a serdülők pedig főként tanácsadást igényelnek. Mivel szégyenlősek, az orvostól speciális hozzáállást és könnyű „elérhetőséget” kívánnak, célszerű, ha a többféle ellátás egy épületben lehetséges.
A serdülők életmódbeli problémái és a körükben előforduló vezető halálokok különösen fontossá teszik a prevenciót, pszichoedukációt, amely a jelenlegi ellátás során nehezen, illetve alig valósul meg.
A serdülők körében végzett felmérések felhívják a figyelmet arra is, hogy az ellátórendszerrel szemben a felnőttekétől eltérő igényeket is támasztanak: a kevésbé komor, nem szigorúan orvosi küllemű, szigorúan bizalmas légkörű, rövid várakozásigényű ellátás fontosságát emelik ki, ahol többféle szakirányú ellátást egy helyen tudnak igénybe venni.
A jelen ellátásban a serdülőket iskolaorvos, családorvos, esetleg speciális ambulanciák látják el, de már életkoruknál fogva is nehézkesen működik a kezelésük, mivel „már nem gyerek, még nem felnőtt” életszakaszban vannak, melynek két fő kihívása az autonóm személyiség kialakítása (a pszichés betegségek megelőzése), és a nemi érés.
Multidiszciplináris speciális ambulanciáknak jelenleg Magyarországon csak helyi kezdeményezései vannak. A tini-ambulanciák működése elsősorban sürgősségi fogamzásgátlásban merül ki. Szükség volna olyan multidiszciplináris ellátó egységre, ahol minimálisan 2-3 szakterület képviselt, és a fentiekben részletezett elvárásokat megközelíti: pszichiátriai-pszichológiai, nőgyógyászati és bőrgyógyászati konzultációs lehetőségek feltétlenül szükségesek. Az ellátás szempontjából különös figyelmet kellene fordítani az iskolai kollégisták ellátására, célszerű lenne eleve valamely speciális ambulanciához besorolni az egyes kollégiumokat.

Az OGYEI ezért tűzte ki célul egy a kamaszok igényeit követő ambulancia létrehozását, mely elsősorban a megelőzést tartja fontosnak.


A kamaszambulancia tehát egy sokszakmás együttműködésen alapuló, kifejezetten a kamaszok igényeinek (nincs várakozási idő, fiatalos környezet, titoktartás) megfelelően létrehozott ellátási forma, melyet a Közös Kincsünk a Gyermek program jóvoltából Intézetünk öt éve működtet.
Az Intézet saját szakemberei mellett külsős munkatársakat is foglalkoztatunk.

Kamaszambulanciánkon az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:

  • Nőgyógyászati tanácsadás és szakrendelés,
  • Andrológiai szakrendelés,
  • Pszichiátriai, szexológiai konzultáció,
  • Gyermekpszichiátriai szakrendelés,
  • Pszichológia konzultáció,
  • Bőrgyógyászat-kozmetológia,
  • Dietetika, táplálkozási tanácsadás,
  • Allergológia