Iskola-egészségügyi jelentés

Folyamatban

A 19/2005. (VI. 7.) EüM rendelettel módosított 76/2004. (VIII. 19.) ESzCsM rendeletben 1002/05 nyilvántartási szám alatt szerepel a Jelentés az Iskola-egészségügyi munkáról c. adatgyűjtés és adatszolgáltatás rendje.

Az orvosok és védőnők jelentésadási kötelezettségének határideje az iskolaévet követő szeptember 15-e. A statisztikai adatokat az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ összesíti, és küldi el további feldolgozás céljából az Országos Gyermekegészségügyi Intézetnek.

Az OGYEI minden tanévben elkészíti a jelentést, amelyet az OGYEI és az OSZMK honlapján (ide beszúrni a linkeket a fentlévő jelentésekről!) közzétesz, valamint iskolaorvosok, iskolavédőnők és az ÁNTSZ iskola higiénével foglalkozó munkatársai részére szervezett konferenciákon előad.

Iskola-egészügyi jelentés adatainak köre: jelentést szolgáltató intézmények típusa és száma, iskola-egészségügyi ellátásban dolgozó orvosok és védőnők, iskolaorvosok tevékenységi mutatói, iskolavédőnők tevékenységi mutatói, védőnők által végzett szűrő vizsgálatok adatai, testnevelési kategóriákba tartozó gyermekek száma, tanulók morbiditási adatai.

Morbiditási adatokat meghatározott (index) osztályokról (5 éves óvodásokról, 3., 5., 9., 11. osztályosokról) kellett a 2008/2009. tanévig szolgáltatni. Jelenleg 34 betegség, illetve elváltozás kerül bejelentésre. Az iskola-egészségügy dolgozói 1975. óta gyűjtenek adatokat a megvizsgált tanulókról. Intézetünkben 1996/1997. tanévtől állnak rendelkezésre morbiditási adatok. Kétféle változás figyelhető meg az adatokból: egyrészt egy korosztályban egy betegség gyakoriságának naptári évenként történő változása; másrészt, mivel az iskolában kétévenként felmérik ugyanazokat a tanulókat, így az is megállapítható, hogy az életkor előrehaladtával hogyan változik egy betegség előfordulása.