Drog és Deviancia

Folyamatban

Drog és Deviancia

A serdülőkor és a fiatal felnőttkor kitüntetett időszak mind a deviáns viselkedés, életstílus kialakulása, mind a rizikómagatartásformák (pl. szerhasználat: dohányzás, alkohol és drogfogyasztás) megszilárdulása szempontjából. A szakirodalmi adatok szerint a serdülőkori szerhasználthoz gyakran társul viselkedéses zavar is, és ismert, hogy a két probléma együttes előfordulása a szerhasználat és a viselkedéses problémák fennmaradásának valószínűségét növeli. A szerhasználatot és a deviáns viselkedést sokan közös tőről fakadó jelenségként értelmezik, a megelőzéshez kulcsfontosságú a közös mechanizmus feltárása. A kutatás ennek megfelelően azokra az intra- és interperszonális jellemzőkre koncentrál, amelyek preventív vagy protektív tényezőkként hathatnak, s amelyeket a napi nevelési vagy gondozási gyakorlatban sikerrel befolyásolhatunk.

 

Minta: 14-19 éves veszélyeztetett gyermekpopuláció (nevelőotthonok és javító- nevelőintézetek lakói 226 fő) és normál iskolai populáció (szakmát tanulók, szakközépiskolások, gimnáziumban tanulók; 553 fő).

Eszközök: az Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása (HBSC) WHO kollaboratív kérdőívének rövidített változata, amely a szerhasználatra, a családok szocio-ökonómiai státuszára, a kortárskapcsolatokra, az iskolai légkörre és a szabadidőeltöltésre vonatkozó kérdéseket tartalmazza. Emellett a megküzdőképességre (Oláh, 1996), depresszióra, önértékelésre kidolgozott skálákat használtunk és a deviáns életstílus és személyiségjegyek felmérésére is sor került.

Kapcsolódó fájlok:
kutatasi_osszefoglalo.doc Kutatási összefoglaló