Nemzetközi Ifjúsági Dohányzásfelmérés

Folyamatban
Az Országos Egészségfejlesztési Intézet a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet közreműködésével 2008 áprilisában végezte el a Global Youth Tobacco Survey elnevezésű kutatás második fordulójának magyarországi adatgyűjtését.
A felmérésről szóló zárótanulmány – amely alkalmat ad a 2003-ban megvalósított első vizsgálat eredményeivel történő összehasonlításra is - az alábbi linken érhető el.
 
Global Youth Tobacco Survey, GYTS

Országos Gyermekegészségügyi Intézet Kutatásvezető: Dr. Németh Ágnes

CÉL

A fiatalok dohányzási szokásait és ezzel kapcsolatos ismereteit, attitűdjeit vizsgáló világméretű kutatás 1998-ban kezdődött és máig több mint 100 országban történt adatgyűjtés. A kutatás célja, hogy növelje a résztvevő országok kapacitását a dohányzás-megelőzési és dohányzás-ellenes programok tervezésében, kivitelezésében és értékelésében. A felméréseket szakmailag és financiálisan támogató szervezetek:
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC), USA
- Canadian Public Health Agency (CPHA) Canada
- National Cancer Institute (NCI) USA
- World Health Organisation/Tobacco Free Initiative (WHO/TFI)
- Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium

LEÍRÁS

Az adatgyűjtéshez használt kérdőívben a következő témák köré csoportosulnak a kérdések:
- cigaretta és egyéb dohánytermékek használatának prevalenciája
- dohányzással kapcsolatos ismeretek és attitűdök
- a tömegkommunikáció és a reklámozás szerepe a fiatalok dohányzási szokásaiban
- dohánytermékek elérhetősége a fiatalok számára
- dohányzással kapcsolatos ismeretek az iskolai tantervekben
- passzív dohányzás, környezeti ártalmak
- leszokás a dohányzásról.

A vizsgálat célcsoportja a 13-15 éves korosztály. A mintaválasztás és kivitelezés nemzetközileg standard metodológia szerint történik, országonként reprezentatív. A kérdőívek törzskérdései is egységesek egy adott régión belül. Az adatfelvétel önkitöltéssel, anonim módon a kiválasztott iskolákban és osztályokban történik. A magyar minta mintegy 5100 fős. A közép-kelet-európai régió országainak nagy része ebben az évben kapcsolódik be a kutatásba.

Az első adatgyűjtés 2003. februárjában zajlott 7-10. osztályos általános és középiskolai tanulók körében országosan reprezentatív mintán. Az adatfelvétel önkitöltéses kérdőíves módszerrel történt. Összesen 4484 tanuló töltött ki értékelhető kérdőívet.

EREDMÉNYEK

A 7-10. osztályos (kvázi 13-16 éves) fiataloknak 70.7%-a már próbálkozott dohányzással és több, mint egyharmaduk (33.5%) legalább havi rendszerességgel jelenleg is dohányzik. Azok közül, akik már kipróbálták a dohányzást, 17.7% jelezte, hogy 10 éves kora előtt dohányzott először.
A fiúk és lányok között, valamint Budapest, az egyéb városok és a falvak régiói között nincsen matematikailag kimutatható különbség.
Magyarországon törvény tiltja a dohánytermékek eladását 18 éven aluliak számára. Ennek ellenére a jelenleg is dohányzó serdülőknek több mint háromnegyede (76.2%) jelezte, hogy minden nehézség nélkül tud magának cigarettát vásárolni.
Kapcsolódó fájlok:
kutatási_jelentés_2003.pdf Kutatási jelentés 2003
gyts-zarotanulmany.pdf Nemzetközi Ifjúsági Dohányzásfelmérés 2008.