Missziós nyilatkozat

Folyamatban

Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet – OGYEI - a magyar gyermekek egészségével, egészség-védelmével és egészségügyi ellátásával kapcsolatos adatgyűjtési, elemzési, információs, kutatási, módszertani és szervezési feladatokat ellátó intézet. Közreműködik a gyermekegészségügyi ellátórendszert érintő szakmapolitikai, finanszírozási, minőségellenőrzési és oktatási feladatokban.

Ebben a minőségében az egészségügyi kormányzat szakértői feladatokat ellátó, szakmai tanácsadó háttérintézménye.
A gyermekek egészségi állapotával és egészségügyi ellátásával kapcsolatos adatok és ismeretek alapján javaslatokat dolgoz ki a gyermekek igényeinek megfelelő ellátási struktúra  kialakítására. Közreműködik az ellátás minőségét javító módszertani ajánlások és állásfoglalások elkészítésében, kiadásában és érvényesítésében, a gyermekegészségügyi szolgálatok képzését, továbbképzését érintő szükséges módosítások bevezetésében.
Módszertani tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a gyermek-egészségügyi ellátás prevenciós tevékenységére, a népegészségügyi helyzetet meghatározó betegségek megelőzésére, a prevenció módszereinek elvi és gyakorlati kidolgozására a prekoncepcionális időszaktól a gyermekkor végéig.
Módszertani tevékenysége kiterjed a gyermekek testi és lelki egészségét meghatározó, a családban és gyermekintézményekben történő gondozás támogatására.

Az OGYEI, messzemenően figyelembe véve a gyermekek egészségét meghatározó környezeti és szociokultúrális tényezőket, tevékenységét szociálpediátriai szemlélettel és gyakorlattal végzi, együttműködve a hasonló célkitűzéseket magukénak valló társszakmákkal, társintézményekkel és a gyermekek védelmére hivatott szervezetekkel