8. Kamaszok egészsége

Folyamatban

Kamaszambulancia
(Bolgárkerék utcai telephely)
A kamaszkor normatív krízis, amihez alkalmazkodni kell. Az addig megtanult megküzdési stratégia elégtelenné válik, új eszközökre van szükség. A serdülőkor veszélyeztetett életszakasz a lelki betegségek és az öngyilkosság tekintetében, emiatt fontos nagy hangsúlyt fektetni a megelőzésre. A serdülő korosztály speciális figyelmet, és ellátást igényel, erre nyújt megoldást az OGYEI Kamaszambulanciája, amely modellprogramként Magyarországon egyedülállóan működik.
Szakrendelések: pszichiátria, pszichológia, nőgyógyászat, andrológia, dietetika. Kifejezetten a kamaszok igényeinek megfelelően kialakított ellátási forma, azaz egy helyen széleskörű ellátást nyújt, a felnőttektől elkülönült rendelések formájában, rövid várakozási idővel működik.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy főleg lelki, és szexuális kérdésekkel jelentkeznek a fiatalok. A kamaszok családi életre nevelése és a perinatális egészség témára való felkészítése is kiemelt fontosságú.
A Jól-lét és Egész-ség Kamaszkorban címet viselő egészségnap keretén belül a serdülők élményeket és tapasztalatokat szereznek az egészséges életről. Fontos része a programnak a fogyatékkal élők közreműködése által a fiatalok érzékenyítése, ismereteik bővítése, egymás iránti toleranciájuk növelése.


KamaszOK Program iskolai egészség- és személyiségfejlesztő program
A serdülők iskolai egészség- és személyiségfejlesztése, ill. egészség-műveltség fejlesztésének záloga az iskolában dolgozó szakemberek együttes képzése és szemléletformálása. A "KamaszOK vagyunk" program a 14-18 éves korosztályt érintő legfontosabb problémák, konfliktusok iskolai kezeléséhez és megelőzéséhez nyújt segítséget pedagógusok és iskolapszichológusok részére. Tematikája komplex, 12 nagy témaköre a kamaszok életének számos normatív és lehetséges konfliktusát lefedi. Ezen belül altémákra és osztályokkal végezhető gyakorlatok leírására valamint hozzájuk kapcsolódó elméleti háttéranyagra tagolódik. A program lebonyolítása során az altémák választhatóak, ismételhetőek, sorrendjük variálható, a felhasználó pedagógus és osztályának igényeihez illeszthetők. Az alkalmazott módszerei korszerűek, interaktívak, élménycentrikusak, készségek formálását célzó technikák.
A program gerincét alkotó órai segédanyagokat (kisfilmek és óravázlatok) 2010-ben osztálytermi körülmények között, pedagógusok és iskolapszichológusok közreműködésével próbáltuk ki. A tapasztalatok alapján hatásvizsgálati tanulmányt készítettünk annak felhasználhatóságáról és rövidtávú hatásairól.  Ezt követően a megfogalmazott ajánlások alapján átdolgoztuk, kiegészítettük. Órai alkalmazásához két, egymásra épülő, összesen 60 órás pedagógusképzési tematikát dolgoztunk ki, amelyeket akkreditáltattunk. A középiskolában dolgozó szakemberek oktatásához segédanyagként egy-egy tréning kézikönyvet állítottunk össze.  A program népszerűsítését folyamatosan végezzük. Intézetünk honlapján részletesen ismertető található annak felépítéséről, létrejöttéről, az elérhető képzési lehetőségekről. Több szakmai előadást, demonstrációt tartottunk középiskolában, nevelési tanácsadók és Pedagógiai Szakszolgálatoknál dolgozók kérésére, az ELTE-PPK Iskolapszichológiai Központtal együttműködésben, az anyag bemutatását a tanárképzésbe is integráltuk.  Legutóbbi képzéseinken, amelyek a TAMOP-5.6.1./B-12/1-2012-0072 Bűnmegelőzési modellprogram keretében valósultak meg, 4 középiskola közel 200 tanára vett részt.
A program kipróbálásában és az eddig megvalósult képzéseken résztvevők elsősorban a kapott információk újszerűségéről és az oktatási módszerek hasznosságáról adtak visszajelzést. Véleményük szerint a program hiánypótló témák tantermi feldolgozásában segíti őket, míg a tanulóik a foglalkozások légkörét, önismereti és társas hozadékát emelték ki.

tinivagyok.hu
Honlap kamaszoknak egészségről, egészséges életmódról, betegségekről. A szerkesztők részben felnőtt szakemberek, részben kamaszkorúak, fiatalok. Az oldal küllemét kamaszok bevonásával alakítottuk ki. Naponta teszünk ki új cikket, amelyek többsége saját, de szerepelnek az oldalon szavazások, tesztek, programajánló is. A Mentőöv menüpont alatt a Kamaszambulanciáról találhatók információk.