7. Gyermekjogok az egészségügyben

Folyamatban

Előzmények.
Az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága 5 évenként vizsgálja a gyermekjogok érvényesülését valamennyi tagállamban, jelenleg van a folyamatban a legutóbbi Gyermekjogi jelentés vizsgálata. A hazánkat érintő utolsó lezárt vizsgálat egyrészt elismeri, hogy komoly előrelépések történtek, másrészt további erőfeszítéseket javasol. A 2010-es ombudsmani vizsgálat felhívja a figyelmet arra, hogy az igazságszolgáltatók mellett az egészségügyi ellátók is elenyészően élnek jelzési kötelezettségükkel. Az egészségügyi jelzőrendszer aktiválása érdekében az OGYEI számos ponton igyekezett elősegíteni a gyermeki jogok hatékonyabb védelmét, ami összhangban volt a 2012 a gyermekbarát igazságszolgáltatás évének célkitűzéseivel. A WHO stratégiájának megfelelően interszektoriális együttműködés tapasztalható az egészségügyi, szociális, oktatásügyi, valamint a nemzetközi szervezetek között.
Tevékenységeink:
-    2010/2011 évben elkészítettük a „Hogyan értsük meg gyermekünket” c. kiadványt, melyhez egy 1884 óta működő gyermekbántalmazás megelőzésére szakosodott angol civil szervezeten keresztül jutottunk hozzá. A kiadvány a szülők és gyermekek közötti jó, hatékony kommunikációt segíti. A jó kommunikáció, az értő figyelem pedig a gyermekbántalmazás elkerülésének egyik fontos pillére és nem utolsó sorban a gyermek önértékelésének fejlesztésében is fontos szerepet játszik.
-    2011-ben Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának éve kiemelt témája a „Betegjogi”, valamint a „Gyermekjogi projekt”. Ezen témakörökhöz kapcsolódóan az (OGYEI) az Ombudsmani Hivatal vizsgálatát és javaslatát kérte esetleges rendeletmódosítás és a rendelet zökkenőmentes bevezetése érdekében.
-    2011 során országszerte 20 helyszínen vettünk részt a Magyar Védőnők Egyesületének rendezvénysorozatán a gyermekjogok védelme érdekében a bántalmazás, elhanyagolás témakörére fókuszálva. 
-    2012-ben az Országos Baleseti Intézet Gyermektraumatológiai Osztályán megtörtént az EACH  Charta érvényesülésének vizsgálata.
-    A 2012-es év folyamán a Gyermekbarát igazságszolgáltatás keretében számos média szereplés történt elsősorban a gyermekbántalmazás megelőzésére fókuszálva.
-    2012-ben számos vidéki és budapesti szakmai és civil rendezvényen felkért tájékoztató jellegű előadást tartottunk, ill. meghívott üléstagként szerepeltünk, oktatói munkában vettünk részt
-    2012-ben intézetünk az AJOB felkérésre segítséget adott a Civil Alternatív Gyermekjogi Jelentés elindításában, azt a civil szféra fele irányítva.
-    2013-ban Kormányzati felkérésre intézetünk tevőlegesen részt vett az aktuális Gyermekjogi Jelentés előkészítésében.
-    2013-ban az UNICEF-nél részt vettünk a kapcsolattartás gyermeki jogokat tiszteletben tartó szabályozás kidolgozását célzó kerekasztal-sorozaton, ahol a rendőrség, gyámhivatalok, gyermekjóléti szolgálatok, mediátorok, igazságszolgáltatók, ügyvédek és más szereplők bevonásával történt egyeztetés.
-    2013-ban intézetünk véleményezte a DAPHNE program által felvetett elhagyott gyermekek problémakörét, és azon belül az kórházak előtt elhelyezett inkubátorban hagyott gyermekek jogait elsősorban az élethez való alapvető jog szempontjából.