2. Epidemiológiai adatgyűjtések, kutatások

Folyamatban

1. Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása (HBSC) nemzetközi kutatás magyarországi koordinálása
- a 7. (2009/2010. tanévi) országosan reprezentatív magyarországi adatgyűjtés megvalósítása, adatbázisának elkészítése (2010)
- a 7. országosan reprezentatív magyarországi felmérés adatainak feldolgozása, kutatási jelentés közzététele (2011)
- részvétel a 2009/2010. tanévi felmérés nemzetközi adatainak feldolgozásában, a nemzetközi kutatási jelentés elkészítésében, a nemzetközi jelentés terjesztése (2012)
- részvétel a 2013/2014. tanévi felmérés nemzetközi előkészítésében
- a 8. (2014 tavaszán elvégzendő) következő adatfelvétel hazai előkészületi munkálatainak elvégzése
1. Neonatális Intenzív Centrumok (NIC) adatbázisának működtetése
     - 2008-2012. évi adatok feldolgozása, jelentés elkészítés, adatkérések teljesítése
- 2009-2013. I. negyedévi adatok gyűjtése, ennek szervezése
- 2013-ban új adattartalom kidolgozása, tesztelése, két éves kori utánvizsgálat adatgyűjtése
2. Országos iskola-egészségügyi jelentések elkészítése a 2008/2009 – 2011/2012. tanévekről
3. Országos gyermek demográfiai adatok feldolgozása a 2008-2011. évekből

Publikációs lista:

2010


Könyvek, Könyvfejezetek:
1.    Németh, Á. (2010): Iskoláskorúak Egészségmagatartása – Nemzetközi Kutatás néhány eredménye a szubjektív jóllét témakörében. In: Hámori, E. (ed): Kutatás és terápia metszéspontjai – Várandósságtól a felnőttkorig. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba, 145-151.

Előadások, poszterek: 
1.    Kökönyei, Gy., Németh, Á., Örkényi, Á., Zakariás, I. (2010). Szubjektív jóllét és iskolai kortárs kapcsolatok magyar serdülők körében. Korszerű Ifjúságvédelem a 2000-es években Ifjúsági orvosok, iskolában dolgozó védőnők továbbképzése. 2010. nov. 8., Budapest.
2.    Németh, Á., Aszmann, A. (2010). Egyenlőtlenségek a gyermekek egészségi mutatóiban. Az UNICEF Magyar Bizottságának bemutató rendezvénye az UNICEF firenzei kutatóközpontjának „A leszakadó gyermekek” (2010) c. jelentéséről. 2010. dec. 3., Budapest.
3.    Örkényi, Á., Aszmann, A., Németh, Á. (2010). Életmódbeli adatok az „Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása” című nemzetközi vizsgálat alapján. Tisztiorvos továbbképzés. OTH, 2010. szept. 13., Budapest.
4.    Páll, G., Valek, A. Várnai, D. (2010). CEHAPE- Child Safety-Hungarian Contribution to ALLUM. Children’s environment, Middle-East European Dialogue. 23-24 April, 2010,  St. Marienthal, Germany.
5.    Páll, G. (2010). A gyermekbiztonság hazai helyzete, a következő évek feladatai, MGYT 54. Nagygyűlése. 2010. szept. 23-25., Esztergom.
6.    Páll, G. (2010). A Nemzeti Gyermek- és Ifjúságbizttonsági Akcióterv. Konferencia a gyermekbiztonságról. 2010. nov. 25., Budapest.
7.    Páll, G. (2010). Gyermekbiztonság Magyarországon. Magyar Higiénikusok Társasága XI. Nemzeti Kongresszusa. 2010. okt. 5-7., Balatonvilágos.
8.    Páll, G., Valek, A., Szabó, M. (2010). 3-as szintű NIC-ek tevékenysége, 2008. Magyar Perinatológigi Társaság 9. Kongresszusa. 2010. szept. 30., Pécs.
9.    Páll, G. (2010). Gyermekegészségügyi indikátorok, morbiditás, gyermekbalesetek. Tisztiorvosi továbbképzés. OTH, 2010. szept. 13., Budapest.

Egyéb publikációk:
1.    Örkényi, Á., Zsiros, E., Zakariás I., Várnai, D., Németh, Á. (2010). „Kamasz OK vagyunk” Egészségfejlesztési módszertani anyag Kamaszok és Bántalmazás moduljainak kipróbálása és hatásvizsgálata. Kézirat. OGYEI, Budapest.
 
2011

Folyóiratcikkek:
1.    Nordahl, H., Krølner, R., Páll, G., Currie, C., Andersen, A. (2011). Measurement of ethnic background in cross national school surveys: agreement between students’ and parents’ responses. Journal of Adolescent Health (IF: 3,325), Accepted.
2.    Páll, G., Örkényi, Á., Zsiros, E., Költő, A., Zakariás, I., Kertész, K., Németh, Á. (2011). Reduction in prevalence of unintentional injuries among Hungarian adolescents between 2006 and 2010: School type as a determinant? Social Science and Medicine; Special Issue on Social Determinants of Child Health. Submitted.
3.    Páll, G., Asbóth, K., Kósa, Zs., Árki, I., Holló, R. (2011). A gyermekbaleset megelőzésének oktatása a védőnői graduális képzésben Magyarországon. Helyzetismertetés, javaslattétel. Védőnő, 1; 29-33.
4.    Páll, G., Zakariás, I., Zsiros, E., Örkényi, Á., Németh, Á., Kökönyei, Gy., Költő, A. (2011). Az egészségügyi ellátást igénylő balesetek számának csökkenése magyar serdülők körében 2006 és 2010 között. Gyermekgyógyászati továbbképző szemle. 16:4, 153-156.
5.    Tabak, I., Mazur, J., Granado Alcón, M., Örkényi, Á., Zaborskis, A., Aasvee, K., Moreno, C. (2011). Examining Trends in Parent-Child Communication on Europe Over 12 Years. Journal of Early Adolescence, doi: 10.1177/0272431611419509
6.    Valek, A. (2011). A 2009. évi demográfiai adatok gyermekgyógyászati szemszögből. Gyermekgyógyászat, 62:3; 123-130.

Könyvek, Könyvfejezetek:
1.    Aszmann, A., Költő, A., Németh, Á., Zakariás, I. (2011). Health. in: Gábos, A. (Ed.): Child well-being in the European Union. Better monitoring instruments for better policies. TÁRKI, Budapest, 57-66.
2.     Aszmann, A., Valek, A., Zakariás, I. (2011). A gyermekek egészségi állapota és szociális helyzete közötti összefüggés. In: Ferge, Zs., Darvas, Á. (szerk.): Gyerekesélyek Magyarországon. 243-269.
3.    Németh, Á., Költő, A. (szerk.) (2011). Serdülőkorú fiatalok egészsége és életmódja 2010. Az Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása című, az Egészségügyi Világszervezettel együttműködésben zajló nemzetközi kutatás 2010. évi felméréséről készült nemzeti jelentés. Országos Gyermekegészségügyi Intézet, Budapest. 158 o. (Szerzők: Költő, A., Halmai, R., Kökönyei Gy., Németh, Á., Örkényi Á., Páll, G., Zsiros, E.)
4.    Németh, Á. (2011). Az iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása, a HBSC kutatás módszertana. In: Gyerekkutatások módszertana Magyarországon. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest, 22-25.

Előadások, poszterek: 
1.    Aszmann, A., Valek, A. (2011). Gyermekek egészségi állapotára és egészségügyi ellátására vonatkozó adatgyűjtések, adatforrások áttekintése. Az indikátor szemléletű, megbízható és összehangolt adatgyűjtés igénye. Előadás a Csecsemő és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégiumi ülésén, 2011. szeptember 2. Pécs.
2.    Aszmann, A., Valek A. (2011). A gyermekek egészségi állapota és szociális helyzete közötti összefüggés. Előadás a Magyar Gyermekgyógyászok Társaságának 55. Nagygyűlésén, 2011. szeptember 1-3., Pécs.
3.    Németh, Á. (2011). Az Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása kutatás módszertana. Meghívott előadás a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Gyerekkutatások módszertana Workshopján, 2011. május 31., Budapest.
4.    Németh, Á. Költő, A., Halmai, R., Örkényi Á., Zsiros E., Zakariás, I.  (2011). Magyar középiskolások egészsége és egészségmagatartása. Iskolatípus szerinti különbségek. Előadás a Magyar Gyermekgyógyászok Társaságának 55. Nagygyűlésén, 2011. szeptember 1-3., Pécs.
5.    Németh, Á., Költő, A., Kökönyei, Gy., Örkényi, Á., Zakariás, I.  (2011). Serdülőkorú fiatalok egészsége és életmódja. Meghívott előadás a Béres Egészség Hungarikum Alapítvány I. Egészségpedagógus Konferenciáján, 2011. október 13., Budapest.
6.    Örkényi, Á., Kökönyei, Gy., Zsiros, E., Kertész, K. (2011). Az iskolához való viszonyulás és a droghasználat közötti kapcsolat középiskolásoknál: szenzoros élménykeresés  mint moderátor tényező. Poszter bemutatása a Magyar Addiktológiai Társaság VIII. Kongresszusán, 2011. november .24-26., Siófok.
7.    Páll G. (2011). Challenges in implementing national stratagies for child safety. Invited speaker, 3rd European Conference on Injury Prevention and Safety Promotion, 2011. June 16., Gödöllő.
8.     Páll, G., Németh, Á. (2011). HBSC study as potential source of monitoring prevalence and determinants of injuries in school-aged children at national level. TACTICS workshop, Case study forum, 2011. October 6, Rome.
9.    Páll, G. (2011). Gyermek- és Ifjúságbiztonsági akcióterv nemzetközi és hazai előzményei. Előadás a Gyermekbiztonsági Tanács ülésén, 2011. május 2., Budapest.
10.    Páll, G. (2011). Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet gyermekbiztonsági tevékenysége 2010-11. Előadás a Gyermekbiztonsági Tanács ülésén, 2011. május 2., Budapest.
11.    Páll, G. (2011). Nemzeti Gyermekbiztonsági Akcióterv és otthoni balesetek megelőzési lehetőségei. Előadás a Gyermekbiztonsági Konferencián, 2011. június 5., Gödöllő. (A 3. Európai Biztonsági konferencia szatellit rendezvénye magyar résztvevők számára)
12.    Páll, G. (2011). Közlekedési és vízi baleset-megelőzési program felső tagozatosok számára. Előadás a Tanévnyitó Iskolaegészségügyi Konferencián, 2011. augusztus 25., Budapest.
13.    Páll, G. (2011). A gyermekbiztonság hazai helyzete, a következő évek feladatai. Előadás a Pedagógus gyermekbiztonsági konferencián, 2010. december 10., Budapest.
14.    Páll, G. (2011). Az Európai Gyermekbiztonsági Szövetség tevékenysége. Előadás a Házi Gyermekorvosok Konferenciáján, 2011. november 19., Budapest.
15.    Valek, A. (2011). Iskolaegészségügy statisztika adatai 2009/2010. tanév. Előadás az Országos Környezetegészségügyi Intézet Továbbképző munkaértekezletén; 2011. május 24., Budapest
16.    Valek, A., Szabó, M. (2011). Az adatbevitel során fellépő problémák. Előadás a Neonatális Intenzív Centrum adatgyűjtés munkaértekezletén, 2011. június 20., Budapest.
17.    Valek, A. (2011). Az iskola-egészségügy statisztikai adatai – 2009/2010. tanév. Előadás a Korszerű Ifjúságvédelem a 2000-es években továbbképzésen, 2011. június 6., Budapest.
18.    Valek, A., Páll, G., Szabó, M. (2011). A NIC adatbázis 2005-2009. évi adatainak eredményei. A NIC-ek 2010. évi tevékenysége. Előadás a Magyar Perinatológiai Társaság X. Kongresszusán, 2011. október 20., Székesfehérvár.
19.    Valek, A., Páll, G., Szabó, M. (2011). A csecsemőhalálozást befolyásoló tényezők vizsgálata intenzív ellátást igénylő újszülöttek körében. Előadás a Magyar Család- és Nővédelem Tudományos Társaság XXXV. Kongresszusán, 2011. október 28., Budapest.
20.     Zsiros, E. (2011). A „KamaszOK vagyunk” iskolai egészség- és személyiségfejlesztő program. Előadás a Budapest XIII. kerületi Önkormányzat Pedagógiai Szolgáltató Központ Gyermekvédelmi felelősök szakmai találkozóján, 2011. szeptember 27., Budapest.
21.    Zsiros, E. (2011). A „KamaszOK vagyunk” iskolai egészség- és személyiségfejlesztő program. Előadás a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának Iskolai Erőszak okainak feltárásai régiós konferenciáján. 2011. október 13., Budapest.
22.     Zsiros, E., Költő, A., Örkényi, Á., Zakariás, I., Németh, Á., Halmai, R. (2011). Health-related inequalities of young people across different types of schools in Hungary. Előadás a HBSC International Spring Meetingjén. 2011. június 15-17., Kolozsvár.
23.    Zsiros E., Örkényi, Á., Költő, A., Kertész, K., Kökönyei, Gy., Németh, Á. (2011). Serdülőkorú fiatalok mentális egészségének alakulása Magyarországon 2002-2010 között: az Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása (HBSC) kutatás adatainak trendelemzése. Magyar Pszichiátriai Társaság Konferenciája. 2011. január 26., Sopron.

Egyéb publikációk:
1.    Jármi, É., Várnai, D., Zsiros, E., Örkényi, Á. (2011). „KamaszOK vagyunk” egészség- és személyiségfejlesztő program pedagógusoknak. Tréningkéziköny I. modul. Országos Gyermekegészségügyi Intézet, Budapest. 76 o.
2.    Jármi, É., Várnai, D., Zsiros, E., Örkényi, Á. (2011). „KamaszOK vagyunk” egészség- és személyiségfejlesztő program pedagógusoknak. Tréningkéziköny II. modul. Országos Gyermekegészségügyi Intézet, Budapest. 43 o.
3.    Németh, Á. (2011). Az iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása (Health Behaviour in School-Aged Children - HBSC) nemzetközi kutatás módszertana. In: Nyírády, A. (szerk.): A drogfogyasztás nemzetközi indikátorai. Szöveggyűjtemény. Nemzeti Drog Fókuszpont, Budapest.168-177.
4.    Németh, Á. (2011). Drogfogyasztás az iskolás- és fiatalkorú populációban. In: Nemzeti Drog Fókuszpont: 2011-es jelentés az EMCDDA számára. „Magyarország”. Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról. Nemzeti Drog Fókuszpont, Budapest. 15-17. 
5.    Németh, Á., Páll, G. (2011). Gyöngy Patikák Gyermekegészség Kutatás. Kutatási jelentés. Országos Gyermekegészségügyi Intézet, Budapest. 35 o.
6.    Páll, G., Örkényi, Á., Zsiros, E., Zakariás, I., Várnai, D., Németh, Á. (2011). Progress and first results of implementing the National Child and Youth Safety Action Plan in Hungary. Case study for the European Review on the Social Determinants of Health and the Health Divide. WHO.
7.    Páll, G., Valek, A., Szabó, M. (2011). A Neonatális Intenzív Centrumok tevékenysége 2005-2009. Országos Gyermekegészségügyi Intézet, Budapest.
8.    Valek, A. (2011). Jelentés a Neonatális Intenzív Centrumokban ápolt újszülöttekről 2010. Országos Gyermekegészségügyi Intézet, Budapest.
9.    Valek, A. (2011). Összefoglaló jelentés a 2009/2010. tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról. Országos Gyermekegészségügyi Intézet, Budapest.
 
2012

Folyóiratcikkek:
1.    Németh, Á. (2012). Serdülőkorúak fizikai aktivitása, tápláltsága és testképe. Új Diéta. 2012/1: 6-7.
2.    Páll, G. (2012). Gyermekkori allergiás betegségek ellátása a házi gyermekorvosi gyakorlatban. Gyermekgyógyászati Továbbképző Szemle. 17 (3): 129-32.
3.    Sárváry, A., Kósa,  Zs., Jávorné, E. R., Gyulai, A., Takács, P., Sándor, J., Sárváry A., Németh, Á., Halmai, R., Ádány, R. (2012). Telepszerű körülmények között élő gyermekek egészségmagatartása Északkelet-Magyarországon. Népegészségügy. 90(4): 230-245.
4.    Zsiros, E. (2012). Ne bánts! Az iskolai kortársbántalmazásról. A Szív. 98-99 (12-1): 28-31.
5.    Zsiros, E., Örkényi, Á., Kertész, K., Várnai, D. (2012). Az iskolai kortársbántalmazás és pszichoszomatikus tünetek gyakorisága. Együtt a gyermekvédelemben. 6:9; 1-4 o.


Könyvfejezetek:
1.    Németh, Á. (2012). Body weight: Body image. In: Currie, C. és mtsai (szerk.) Social determinants of health and well-being among young people. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) Study: International report from the 2009/2010 survey. World Health Organization, Copenhagen, 93-103.
2.    Zsiros, E., Gaspar de Matos, M., Lenzi, M., van der Sluijs, W., de Looze, M. (2012). Peers: Evenings with friends. In: Currie, C. és mtsai (szerk.) Social determinants of health and well-being among young people. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) Study: International report from the 2009/2010 survey. World Health Organization, Copenhagen, 29-43.
3.    van der Sluijs, W., Zsiros, E., Lenzi, M., Gaspar de Matos, M., Tomé, G., de Looze, M. (2012). Peers: Electronic media contact (EMC). In: Currie, C. és mtsai (szerk.) Social determinants of health and well-being among young people. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) Study: International report from the 2009/2010 survey. World Health Organization, Copenhagen, 29-43.
4.    Brooks, F., Zaborskis, A., Örkényi, Á. Tabak, I., Moreno Rodriguez, C., Borup, I., Camacho, I., Klemera, E., (2012). Family: Communication with mother, communication with father. In: Currie, C. és mtsai (szerk.) Social determinants of health and well-being among young people. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) Study: International report from the 2009/2010 survey. World Health Organization, Copenhagen, 19-28.
5.    Lenzi, M., Gaspar de Matos, M., Tomé, G., Zsiros, E., van der Sluijs, W., de Looze, M. (2012). Peers: Close friends. In: Currie, C. és mtsai (szerk.) Social determinants of health and well-being among young people. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) Study: International report from the 2009/2010 survey. World Health Organization, Copenhagen, 29-43.

Előadások, poszterek: 
1.    Kökönyei, Gy,, Urbán, R., Örkényi, Á., Költő, A., Zsiros, E., Kertész, K., Németh, Á., Demetrovics, Zs. (2012). Z Generáció – MeGeneráció? In: Vargha, A. (szerk.) A tudomány emberi arca: A Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése: Kivonatkötet. Előadás absztrakt. Magyar Pszichológiai Társaság, 253-254 o. 2012. május 30. - június 1., Szombathely.
2.    Költő, A., Kertész, K., Zsiros, E., Örkényi, Á., Kökönyei, Gy., Németh, Á. (2012). A Z generáció figyelmi stratégiái: magyar serdülők képernyőhasználati szokásainak változása 1997–2010 között In: Vargha, A. (szerk.) A tudomány emberi arca: A Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése: Kivonatkötet. Előadás absztrakt. Magyar Pszichológiai Társaság, 249-250. o. 2012. május 30. - június 1., Szombathely.
3.     Németh, Á., Kertész, K., Örkényi, Á., Költő, A., Zsiros, E., Kökönyei, Gy. (2012). Fizikailag aktív és passzív szabadidő-eltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben In: Vargha, A. (szerk.) A tudomány emberi arca: A Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése: Kivonatkötet. Előadás absztrakt. Magyar Pszichológiai Társaság, 250-251. o. 2012. május 30. - június 1., Szombathely.
4.    Örkényi, Á., Zsiros, E., Kökönyei, Gy., Költő, A., Kertész, K., Németh, Á. (2012). A családi jómódúság, mint a depresszív hangulat és az önértékelés közötti kapcsolat moderátora serdülőkorúaknál. Poszter a Magyar Pszichiátriai Társaság XVII. Vándorgyűlésén, 2012. január 25–28. Debrecen.
5.    Páll, G. (2012).  A házi gyermekorvos kompetenciája az allergiás gyermekek ellátásában. Előadás MAKIT továbbképzéseken, 2012. 01. 12, Győr, 2012. 01. 27, Budapest.
6.    Valek, A. (2012). Iskolaegészségügy statisztika adatai 2010/2011. tanév. Előadás az Országos Környezetegészségügyi Intézet Továbbképző munkaértekezletén, 2012. május 24. Budapest.
7.    Valek, A. (2012). A NIC adatbázishoz beérkezett adatkérések. Előadás a Neonatális Intenzív Centrum adatgyűjtés munkaértekezlet, 2012. jún. 08. Budapest.
8.    Zsiros, E. (2012). Iskolai erőszak, kortársbántalmazás jelensége. Gyermekbántalmazás Speciális Kollégium. NKE Rendészettudományi Kar, Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék 2012. május 2. Budapest.
9.    Zsiros, E. (2012). Az iskolakerülés komplex háttere. Magyar Rendészettudományi Társaság Bűnügyi Tagozatának „A gyermekbarát igazságszolgáltatás programjának büntetőjogi és rendőrségi vonatkozásai”kerekasztal konferenciája. NKE Rendészettudományi Kar, 2012. december 11. Budapest.
10.    Zsiros, E., Örkényi, Á., Költő, A., Kertész, K., Kökönyei, Gy., Németh, Á. (2012). Serdülőkorú fiatalok mentális egészségének alakulása Magyarországon 2002–2010 között: Az Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása (HBSC) kutatás adatainak trendelemzése. Poszter a Magyar Pszichiátriai Társaság XVII. Vándorgyűlésén, 2012. január 25–28. Debrecen.    
11.    Zsiros, E., Kertész, K, Örkényi, Á., Kökönyei, Gy. (2012). A személyes találkozás és az elektronikus kommunikáció szerepe a fiatalok probléma megbeszélésében. Trendelemzés a 2002-2010-es HBSC adatokon. In: Vargha, A. (szerk.) A tudomány emberi arca: A Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése: Kivonatkötet. Előadás absztrakt. Magyar Pszichológiai Társaság, 252-253. o. 2012. május 30. - június 1., Szombathely.


Egyéb publikációk:
1.    Költő, A. (2012). Magyar serdülők mentális egészsége az Iskoláskorú Gyermekek egészségmagatartása (HBSC) kutatás adatainak tükrében: Egészségfejlesztő szakpszichológus szakirányú továbbképzés szakdolgozata. ELTE, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest. 72 o.
2.    Valek, A. (2012). Összefoglaló jelentés a 2010/2011. tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról. OGYEI, Budapest.
3.    Valek, A., Szabó, M. (2012). Jelentés a Neonatális Intenzív Centrumokban ápolt újszülöttekről 2011. OGYEI, Budapest.


 
2013

Folyóiratcikkek:
1.    de Looze M., ter Bogt T., Hublet A., Kuntsche E., Richter M., Zsiros E., Godeau E., Vollebergh W. (2013). Trends in educational differences in adolescent daily smoking across Europe, 2002-10. The European Journal of Public Health; 23(5): 846-852.
2.    Bendtsen, P., Damsgaard, M., Huckle, T., Casswell, S., Kuntsche, E., Arnold, P., Looze, M E. de., Hofmann, F., Hublet, A., Simons-Morton, B., ter Bogt, T., Holsten, B. (2013). Adolescent alcohol use: a reflection of national drinking patterns and policy? Addiction. In press.
3.    Költő A., Zsiros E. (2013). Serdülők lelki egészsége: A magyar iskoláskorú fiatalok mentális egészségének alakulása 2002 és 2010 között. Educatio, 22(2), 187¬–200.
4.    Márványkövi, F., Rácz, J., Németh, Á. (2013). Szülők szerepe a problémaviselkedésben. A szülők még számítanak? Magyar Pszichológiai Szemle, , 68(3),  499–531. DOI: 10.1556/MPSzle.68.2013.3.07
5.    Zsiros E., Arnold P., Huhn Zs., Költő A., Simon D., Németh Á. (2013). Egészség és társas kapcsolatok kamaszkorban.    Az iskola, a kortársak és a család szerepe a magyar serdülők életmódjában. Kapocs, 12(4), 22-39.

Könyvfejezetek:
1.    Arnold, P. (2013). Elemzési keretek. In: Szabó A. Bauer B. Pillók P. (2013): Mozaik 2011 magyar Fiatalok a Kárpát-medencében. Belvedere, NCssSzI, Budapest.
2.    Arnold, P. (2013): Burgenland – Ausztria. In: Szabó A. Bauer B. Pillók P. (2013). Mozaik 2011 magyar Fiatalok a Kárpát-medencében. Belvedere, NCssSzI, Budapest.
3.    Páll, G., Örkényi, Á., Zsiros, E., Zakariás, I., Várnai, D., Németh, Á. (2013). Progress in implementing the national child and youth safety action plan in Hungary. In: Barnekow, V. et al (Eds). Improving the lives of children and young people: case studies from Europe. Volume 2. Childhood. pp 53-66. Copenhagen, World Health Organization Regional Office for Europe.

Előadások, poszterek: 


1.    Arnold P., Németh Á., Zsiros E, Költő A. (2013). Pszichoaktív szerhasználat a HBSC 2010 módszertani háttere és paraméterei tükrében. MAT VI. Országos Kongresszusa. 2013. november 21-23., Siófok.
2.    Arnold P., Németh Á., Zsiros E, Költő A. (2013). Pszichoaktív szerhasználat a HBSC 2010 módszertani háttere és paraméterei tükrében. MAT VI. Országos Kongresszusa. 2013. november 21-23., Siófok.
3.    Arnold P., Zsiros E, Költő A, Huhn Zs, Németh Á. (2013). Iskolai agresszió és pszichoaktív szerhasználat. MAT VI. Országos Kongresszusa. 2013. november 21-23., Siófok.
4.    Arnold P., Zsiros E., Költő A., Simon D., Németh Á. (2013). Társas elszigeteltség versus társas aktivitás, mint kockázati tényező a serdülőkorú fiatalok droghasználatában. Poszter bemutatva a Magyar Pszichiátriai Társaság XVIII. Vándorgyűlésén, 2013. január 24., Győr.
5.    Arnold P., Zsiros E., Költő A., Simon D., Németh Á. (2013). Fokozott társas aktivitás, mint a droghasználat és a lerészegedés rizikófaktora a serdülőkorú fiatalok körében. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Országos Tudományos Nagygyűlésén, a „Kamaszok kapcsolatai” szimpóziumon, 2013. június 6., Budapest.
6.    Gyulai, A., Sárváry, A., Kósa, Zs., Jávorné, Erdei, R., Takács, P., Sándor, J., Sárváry, A., Németh, Á., Halmai, R.,  Ádány, R. (2013). Telepszerű körülmények között élő gyermekek táplálkozási szokásai és fizikai aktivitása Északkelet-Magyarországon. Előadás a Népegészségügyi Képző- És Kutatóhelyek Országos Egyesületének VII. Konferenciáján, 2013. szeptember 4-6., Kaposvár.
7.    Huhn, Zs., Zsiros, E., Arnold, P., Simon, D., Költő, A., Németh, Á. (2013). Szülői bánásmód alakulása serdülőkorúaknál 2002 és 2010 között. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Országos Tudományos Nagygyűlésén, a „Kamaszok kapcsolatai” szimpóziumon, 2013. június 6., Budapest.
8.    Jermendy, Á, Valek, A., Szabó, M. (2013). Perinatalis események hatása az újszülöttek mortalitására: magyar NIC regiszter adatok 2005-2010. A Magyar Perinatológiai Társaság XII. Kongresszusa; 2013. okt. 4., Miskolc.
9.    Költő, A., Zsiros, E., Simon, D., Arnold, P., Huhn, Zs., Németh, Á. (2013). A probléma-megbeszélés észlelt könnyűsége és a testi-lelki tünetek gyakorisága serdülőknél. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Országos Tudományos Nagygyűlésén, a „Kamaszok kapcsolatai” szimpóziumon, 2013. június 6., Budapest.
10.    Márványkövi, F., Rácz, J., Németh, Á. (2013). Psychosocial risk factors of problematic sedentary behaviour among Hungarian adolescents in 2010. Előadás a 1st International Conference on Behavioural Addictions. 2013. március 11-12. Budapest.
11.    Méder, Ü., Brandt, F., Bokodi, G., Pataki. M., Valek, A., Miklós, K., Pécsi, G., Székelyi, A., Szabó, M. (2013). Koraszülöttek és az anyatej: Elvek és a mindennapi gyakorlat. A Magyar Perinatológiai Társaság XII. Kongresszusa; 2013. okt. 4., Miskolc.
12.    Valek, A. (2013). Iskolaegészségügy statisztika adatai 2011/2012. tanév. Országos Környezetegészségügyi Intézet Továbbképző munkaértekezlete; 2013. máj. 28., Budapest
13.    Valek, A. (2013).  Iskolaegészségügy statisztika adatai 2011/2012. tanév. Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság és Országos Gyermekegészségügyi Intézet Továbbképző konferencia; 2013. nov. 4., Budapest
14.    Valek, A. (2013).  Korrigált két éves kori utánvizsgálat. Neonatális Intenzív Centrum adatgyűjtés munkaértekezlet; 2013. jún. 28., Budapest.
15.    Valek A.; Szabó M. (2013).  Gondozatlan várandósság – az újszülött szemszögéből a Neonatális Intenzív Centrum adatbázis adatai alapján. A Magyar Perinatológiai Társaság XII. Kongresszusa; 2013. okt. 4., Miskolc.
16.    Zsiros E., Költő A., Kökönyei Gy., Arnold P., Huhn Zs., Németh Á. (2013). Érzelmi hullámvölgy és iskolai átmenet: Serdülőkorú fiatalok önértékelése és depresszív hangulata. Poszter bemutatva a Magyar Pszichiátriai Társaság XVIII. Vándorgyűlésén, 2013. január 24., Győr.
17.    Zsiros, E., Simon, D., Arnold, P., Huhn, Zs., Költő, A.,  Németh, Á. (2013). „Iskolai kortársbántalmazás áldozatának lenni egy osztályban” – Pszichés és szomatikus tünetek többszintű elemzése. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Országos Tudományos Nagygyűlésén, a „Kamaszok kapcsolatai” szimpóziumon, 2013. június 6., Budapest.

Egyéb publikációk:
1.    Ahluwalia, N., Giacchi, M., Németh, Á., Lazzerri, G. (2013). Body mass. In: Wild, F., Aleman-Diaz, A. (Eds). HBSC 2013-2014 Internal Protocol. 55-66.
2.     Arnold, P., Németh, Á., Zsiros, E., Költő, A. (2013). Pszichoaktív szerhasználat a HBSC 2010 módszertani háttere és paraméterei tükrében. MAT VI. Országos Kongresszusa. 2013. november 21-23. Siófok. Addikctológia/Addictológia Hungarica 2013. XII. Supplementum p. 4.
3.    Arnold, P., Zsiros, E., Költő, A., Huhn, Zs., Németh, Á. (2013). Iskolai agresszió és pszichoaktív szerhasználat. MAT VI. Országos Kongresszusa. 2013. november 21-23. Siófok. Addikctológia/Addictológia Hungarica 2013. XII. Supplementum p. 4.
4.    Godeau, E., Nic Gabhainn, S., Windlin, B., Költő, A., Young, H., Magnusson, J., Moreau, N., Burke, L. (2013). Sexual health. In: Wild, F., Aleman-Diaz, A. (Eds). HBSC 2013-2014 Internal Protocol. 209–229.

5.    Költő, A., Windlin, B., Godeau, E., Magnusson, J., Young, H., Burke, L., Nic Gabhainn, S. (2013). Sexual health optional package 1: Romantic experiences.  In: Wild, F., Aleman-Diaz, A. (Eds). HBSC 2013-2014 Internal Protocol. pp. 637–640.

6.    Moreau, N., Windlin, B., Godeau, E., Költő, A., Young, H., Burke, L., Nic Gabhainn, S. (2013). Sexual health optional package 2: First sexual intercourse. In: Wild, F., Aleman-Diaz, A. (Eds). HBSC 2013-2014 Internal Protocol. 641–648.
7.    Németh, Á., Currie, C., Kökönyei, Gy. (2013). Pubertal status and timing. In: Wild, F., Aleman-Diaz, A. (Eds). HBSC 2013-2014 Internal Protocol. 69-81.
8.    Ojala, K., Németh, Á., (2013). Body Image. In: Wild, F., Aleman-Diaz, A. (Eds). HBSC 2013-2014 Internal Protocol. 38-54.
9.    ter Bogt, T., Kuntsche, E., Simons-Morton, B., de Looze, M., Godeau, E., Nic Gabhainn, S., Hublet, A., Dankulincová, Z., Fotiou, A., Vieno, A., Aasvee, K., Arnold, P. and the Risk Behaviour Focus Group: Risk behaviour optional package 1, In: Wild, F., Aleman-Diaz, A. (Eds). HBSC 2013-2014 Internal Protocol. 3-29.
10.    Valek, A. (2013).  Összefoglaló jelentés a 2011/2012. tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról. OGYEI, Budapest.
11.    Valek, A., Szabó, M. (2013).  Jelentés a Neonatális Intenzív Centrumokban ápolt újszülöttekről 2012. OGYEI, Budapest.
12.    Van der Sluijs W., Lenzi, M., Boniel-Nissim, M., Zsiros. E., Tomé, G., Sazonova, I., Gommans, R., Matos, M. G., Sánchez-Queija, I., Gaspar, T., Simões, C., Ramos, P., Rivera, F, & the Peer Culture Focus Grop (2013). Peer culture. In: Wild, F., Aleman-Diaz, A. (Eds). HBSC 2013-2014 Internal Protocol. Section 2: Scientific rationales. 198-250.
13.    Van der Sluijs, W., Lenzi, M., Zsiros, E., Boniel-Nissim, M., Tomé, G., Sazonova, I., Gommans, R., Matos, M. G., Sánchez-Queija, I., Gaspar, T., Simões, C., Ramos, P., Rivera, F. & the Peer Culture Focus Group (2013). Peer culture optional package 1. Close relationships: Friendship. In: Wild, F., Aleman-Diaz, A. (Eds).HBSC 2013-2014 Internal Protocol. Appendix 5. 2.  73-78.
14.    Van der Sluijs, W., Lenzi, M., Zsiros, E., Boniel-Nissim, M., Tomé, G., Sazonova, I., Gommans, R., Matos, M. G., Sánchez-Queija, I., Gaspar, T., Simões, C., Ramos, P., Rivera, F. & the Peer Culture Focus Group (2013). Peer culture optional package 2. Social interactions with friends. In: Wild, F., Aleman-Diaz, A. (Eds). HBSC 2013-2014 Internal Protocol. Appendix 5. 2. 79-83.
15.    Zsiros, E. (szerk.) (2013). Oktatási segédanyag az iskolai kortársbántalmazás jelenségvilágához. Kézirat, OGYEI, Budapest.