III. Jogalkotási ügyek, előterjesztések

Folyamatban

1.    Az OGYEI kezdeményezése és támogatása mellett 2013 Hatályos 2013. VII.6.tól hatályossá vált a 1997. évi LXXXIII. Törvény módosítása a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, a Táppénzre való jogosultságot illetően.
A módosítás értelmében a szülő a tizenkét évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése időtartamára abban az esetben is jogosult lett táppénzre, ha a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményben. Emellett az ellátás kiterjed a 12 éves, vagy annál idősebb, de 18 évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése időtartamára abban az esetben, ha a szülő a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményben. Az intézkedés eredményeképp legalizálttá vált az a korábbi jogszerűtlen gyakorlat, mellyel az egészségügyi ellátók igyekeztek a rászoruló családokat segíteni, annak érdekében, hogy a kórházi tartózkodás alatt, valamint a 12 életévet betöltött gyermekük mellett tartózkodhassanak indokolt esetben, mely intézkedés segíti a jogtudatos magatartást
2.    Intézetünk 2011-2014 között részt vett a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Gyermekbarát igazságszolgáltatás kerekasztal megbeszélés sorozatán, melynek keretében számos törvénymódosítási javaslat került az Intézet által is véleményezésére (pl. az új büntetés-végrehajtási kódex megalkotásáról, jogalkotási javaslat a gyermekbarát inernetről, egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról szóló T/13091. számú törvényjavaslathoz).
3.    2013-ban az OGYEI kezdeményezte az egészségügyi alapellátók fele történő, a Gyermekjóléti Szolgálatok részéről érkező a jelzési kötelezettségére vonatkozó szabályozást, annak érdekében, hogy az egészségügyi alapellátók a területükön élő gyermekek veszélyeztetettségéről abban az esetben előzetesen értesüljenek, ha saját hatáskörükben a veszélyeztetést még közvetlenül nem észlelik.
4.    2013-ban az Intézet kezdeményezte, hogy a javítónevelő intézetekben, bv. intézetekben élő fiatalkorú bűnelkövetők, akik az oktatási intézményekből, és így az ifjúság- és iskolaegészségügyi szolgálat preventív egészségügyi tevékenységéből kimaradnak, részesüljenek ezen elmaradt szolgáltatások pótlásában fizikai és mentális egészségvédelmük érdekében
5.    Részvétel a NEFMI által koordinált Nemzeti Baleset Megelőzési Stratégia átdolgozásában és a NEFMI által előkészített Egészségfejlesztési jogszabály gyermekbiztonsági vonatkozásainak kidolgozásában (2011)