Nemzetközi aktivitás

HBSC – általános tájékoztató a kutatásról és a legutóbbi felmérés eredményeiről

Folyamatban
A 2009/10-es tanévben lezajlott a kutatás 7. hazai országosan reprezentatív felmérése, több mint 8000 általános- és középiskolás tanuló bevonásával. A 2010. év végére elkészült a feldolgozásra alkalmas adatbázis, 2011. júliusában megjelent a felmérés alapadatait tartalmazó kutatási jelentés. Jelenleg az alapadatok elemzése folyik, új eredmények hamarosan elérhetők lesznek.
A 2011. év második felében a kutatás 25 éves adatgyűjtésének átfogó feldolgozását tervezzük. Ezt követően tanulmánykötetet szeretnénk megjelentetni a magyar serdülők egészségmagatartásának időbeli trendjeiről.
A 2007. év végén megjelent az „Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása” (HBSC) elnevezésű immáron több mint 20 éves múltra visszatekintő nemzetközi kutatás – 2006-ban elvégzett – felméréséről szóló, hazai eredményeket tartalmazó kötet. Az Egészségügyi Világszervezettel kollaborációban folyó kutatás a serdülőkorú fiatalok életmódjának, egészségüket befolyásoló szokásaik (táplálkozás, fizikai aktivitás, szabadidő-eltöltés, dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, szexuális magatartás, stb.) és szubjektív egészségi állapotuk (önminősített egészség, élettel való elégedettség, pszichoszomatikus tünetek és depresszív tünetek, stb.) feltérképezésére vállalkozik. Vizsgálja továbbá azokat az egyéni (pl. önértékelés, testkép, pubertás), társas (családi, iskolai és kortárs kapcsolatok) és környezeti (pl. szocio-ökonómia státusz, családszerkezet, iskola) tényezőket, melyek mindezekre hatással lehetnek. A négyévenként elvégzett felmérések lehetőséget adnak az egészségfejlesztő tevékenységek monitorozására, illetve az egészségmagatartás és egészségi állapot időbeli trendjeinek vizsgálatára. Reményeink szerint a fiatalokkal gyakorlatban is foglalkozó szakemberek (orvosok, védőnők, pszichológusok, ifjúságvédelemben dolgozók, stb.) szintén haszonnal forgathatják kötetünket.
Néhány megállapítás a jelentésből:

Tovább..

Kutatás az allergiás állapotok megelőzésének lehetőségeire

Folyamatban
Országos Gyermekegészségügyi Intézet

1148 Budapest, Bolgárkerék u. 3. Tel: 3838-477e-mail: rendeles@ogyei.hu

Közös kutatás az allergiás állapotok megelőzésének lehetőségeire 

Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet (Budapest) és a Bécsi Egyetem Táplálkozástudományi Tanszék (Bécs) együttműködése

Magyar projekt-vezető: Dr. Réthy Lajos PhD allergológus, klinikai immunológus, csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos
Munkatársak: Valkóné Kakukk Viktória asszisztens, Terényiné Bicsák Ágnes védőnő, Halenkárné Albrecht Éva védőnő, Henter Izabella dietetikus

Tovább..

Gyermekjogok vizsgálata - EACH charta terjesztése

Folyamatban
A beteg gyermek jogai

    Egy társadalom minősége leginkább azon mérhető, miként bánik leggyengébb tagjaival. A XX. sz. második felétől előtérbe került az emberi jogok, ezen belül a gyermekjogok megfogalmazása és érvényesítésének igénye, ezeket ENSZ határozatok is deklarálták. Az ENSZ 1989-ben New Yorkban elfogadott, a gyermek jogairól szóló egyezményét 1991-ben hazánk is jogrendjébe emelte (1991. évi LXIV. törvény). Ennek szellemében korszerűsítették az 1997. évi CLIV. Egészségügyi törvényt (Etv) és alkották meg a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvényt . A beteg gyermek különleges jogai azonban ezekben a törvényekben nincsenek tételesen és pontosan megfogalmazva. Több hazai szakmai és civil szervezet is célul tűzte ki ezen speciális jogok érvényesítését.
 
            A kórházban kezelt gyermek jogaival foglalkozó európai szervezet, a European Association for Children in Hospital (EACH) fogalmazta meg legpontosabban a kórházban ápolt gyermekek jogait. A tíz pontból álló EACH Charta. elfogadását és betartását kívánatosnak tartják valamennyi európai kórház számára. A WHO egyik kiemelt programjának keretei között tevékenykedő „Egészségmegőrző Kórház Mozgalmon” belül működő gyermekkórházakat képviselő csoport (Health Promoting Hospitals for Children and Adolescents) is hasonló célokat tűzött ki.
            Jelen munkánkban ismertetjük az említett nemzetközi szervezetek által kiadott dokumentumokat magyar fordításban, a vonatkozó hazai jogszabályokat, néhány e tárgyban megjelent hazai dokumentumot. Bemutatjuk a 2006-ban a hazai gyermekkórházakban / gyermekosztályokon e tárgyban végzett vizsgálat eredményeit. Végezetül az anyagban két gyermekjogokkal foglalkozó szervezet is információt nyújt.
            Célunk, hogy a szakemberek figyelmébe ajánljuk a beteg gyermek jogainak ismeretét és tiszteletben tartását, mivel ma már ez is a minőségi betegellátás egyik alapkövetelménye.
 
 
A beteg gyermek jogai CD megtekintése: http://www.ogyei.hu/anyagok/Gyermekjog/tartalomjegyzek.htm 

Tovább..